Kongremiz

Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı

Ürogenital sistem tümörlerinin bilinen diğer onkolojik hastalıkların seyirlerine göre farklı klinik gidiş göstermesi tanı aşamasından itibaren üriner sistem kanseri olgularında hastalığın tüm evrelerinde değişik uzmanlık alanlarının ortaklaşa çalışmasını zorunlu hale getirmektedir.

Davet

Üroonkoloji Derneği Güz Toplantısı

Değerli Üyemiz, 

Üroonkoloji Derneği 2014 Güz Toplantısı  Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısının önceki günü 27 Kasım’da Swiss Otel İzmir’de Gerçekleştirilecektir .
Devamı