Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu – Bitmiş Çalışmalar

TUO-RE-07-01 - Böbrek Kanseri Preoperatif Öngörü Modeli
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-RE-07-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Ö Özgür Yaycıoğlu, Saadettin Eskiçorapçı, Erdem Karabulut, Bülent Soyupak, Çağatay Göğüş, Taner Divrik, Levent Türkeri, Sertaç Yazıcı, Haluk Özen, Ayhan Dirim, Cavit Can, Çağ Çal, Abdullah Demirtaş, Ferhat Ateş, Özgur Uğurlu, Erem Kaan Başok, Buğra Icli, T. Alp Özkan, Recep Büyükalpelli, Mustafa Kaplan, Ali Ayyıldız, Ahmet Soylu, Gökhan Faydacı, Semih Ayan, Murat Lekili, Hayrettin Şahin, Mustafa Yücel Boz.

Çalışmanın Uzun Adı:

A Preoperative Prognostic Model Predicting Recurrence-Free Survival For Patients With Kidney Cancer

Çalışma Grubu:

Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

 

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

Böbrek kanseri nedeniyle 1987 ile 2007 yılları arasında cerrahi rezeksiyon yapılan hastalar

Hasta Alım Kriterleri:

Böbrek kanseri nedeniyle cerrahi rezeksiyon yapılan hastalar

Hasta Dışlama Kriterleri:

 Metastatik hastalık, Senkronize bilateral tümör, VHL vb genetik predispozan hastalık

Çalışma Bitiş Tarihi:

31/12/2010

Hedeflenen Hasta Sayısı:

>1000

Başlangıç Tarihi:

01/12/2007

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

31/12/2008

Veri Tabanları:

Çalışma Tamamlandı

Kontrol Aralıkları:

Çalışma Tamamlandı

Klinik Çalışmanın Tipi:

Çok Merkezli Retrospektif Çalışma

Çalışma Dizaynı:

Retrospektif Veri Analizi

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

Çalışma Tamamlandı.

Veri Girişi:

 Çalışma Tamamlandı.

Çalışma Metni:

http://jjco.oxfordjournals.org/content/43/1/63.long

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 –

NCT/EudraCt No:

 TUO-RE-07-01

Sponsor Bilgileri:

 Yok

 

TUO-RE-12-01 - Kendi Kendini Muayene 1
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-RE-12-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Barış Kuzgunbay – Proje Yöneticisi

Özgür Yaycıoğlu – Proje Yönetici Yardımcısı

Çalışmanın Uzun Adı:

Testis Tümörü Erken Tanısında Kendi Kendine Muayenenin Yeri

Çalışma Grubu:

Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

AMAÇ:

Yapılan çalışmalarda dünyada erkeklerin testis tümörü hakkında çok sınırlı bilgiye sahip oldukları ve çok az kişinin kendi kendine testis muayenesi yaptığı saptanmıştır. Türkiye’de ise bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Biz, bu çalışma ile Türk toplumunda hedef kitlenin testis tümörü konusunda bilgisini ve duyarlılığını, kendi kendine muayene konusunda bilgi düzeylerini ve uygulama oranlarını değerlendirmeyi planladık.

YÖNTEM:

Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerinden oluşan bir katılım grubuna (n=1800) 10 soruluk bir anket ile değerlendirme yapılacaktır. Anket formuyla katılımcıların yaşını, testis tümörü ile ilgili bilgisi olup olmadığını, bilgisi varsa nereden aldığını, kendi kendine testis muayenesi konusunda bilgisinin olup olmadığını, varsa bu bilgiyi nereden aldığını, kendi kendine muayene yapıp yapmadığını, yapıyorsa da ne sıklıkla yaptığını, yakınında testis tümörü olan bir kişi tanıyıp tanımadığını sorgulanacaktır. Anket formu dernek web sitesine yüklenecek ve çalışmaya katılacak merkezlerden bu formun bastırılması istenecektir. Öğrencilerin derste olduğu bir zamanda çalışmayla ilgili kısa bir tanıtım yaptıktan sonra anket formlarını isimlerini yazmadan doldurmaları istenecektir. Çalışmaya katılan merkezlerden anket formları posta ile toplanacaktır. Toplanan veriler bir excel dosyasına kaydedilecek ve istatiksel değerlendirmeye uygun hale getirilecektir.

BEKLENTİLER VE BİLİMSEL KATKILAR:

Çalışmanın sonucunda Türkiye’de üniversite öğrencilerinin testis tümörü ve kendi kendine testis muayenesi ile ilgili bilgi düzeyleri ve uygulama oranları tespit edilecektir. Daha önce Avrupa ülkeleri ve Amerika’da yapılan epidemiyolojik çalışmaların benzeri niteliğinde olacak bu çalışma, ülkemizin bu konudaki durumunu bildiren geniş kapsamlı ilk çalışma olacaktır. Ayrıca, bu çalışmadan çıkacak olan sonuçlar, toplumumuzda bu konudaki bilincin arttırılabilmesi için yapılması gerekenler için ışık tutacaktır. Ayrıca lise öğrencileri gibi diğer hedef topluluklarda yapılabilecek ileri çalışmalar için yol gösteri olacaktır.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

Tıp fakültesi 1.sınıf öğrencileri

Hasta Alım Kriterleri:

Tıp fakültesi 1.sınıf öğrencileri; okulların açıldığı 1. ay

Hasta Dışlama Kriterleri:

 –

Çalışma Bitiş Tarihi:

15/10/2010

Hedeflenen Hasta Sayısı:

1800

Başlangıç Tarihi:

15/09/2010

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

 15/10/2010

Veri Tabanları:

 –

Kontrol Aralıkları:

 –

Klinik Çalışmanın Tipi:

Anket Çalışması

Çalışma Dizaynı:

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerine 10 Soruluk Anket Uygulandı

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

Anket Formu

Veri Girişi:

 

Çalışma Metni:

Dosya için tıklayınız.

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

 TUO-RE-12-01

Sponsor Bilgileri: