Çalışma Grupları

 

pdfÇalışma Grupları Yönergesi

Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu

Koordinatör Sekreter
 ozguryaycioglu   alpozkan
Dr. Özgür Yaycıoğlu

E-posta: yaycioglu@yahoo.com

Dr. Tayyar Alp Özkan

E-posta: Ozkan@kdeah.gov.tr

Mesane Tümörü Çalışma Grubu

Koordinatör Sekreter
yk_AydinMungan  ilker tınay
Dr. Aydın Mungan

E-posta: anmungan@yahoo.com

Dr. İlker Tınay

E-posta: ilker_tinay@yahoo.com

Prostat Hastalıkları Çalışma Grubu

Koordinatör Sekreter
can obek tunkutdoganca      tunkutdoganca
Dr. Fehmi Narter

E-posta : fehminarter66@yahoo.com

Dr. Fuat Kızılay      Dr. Serdar Çelik

E-posta: drkizilay@hotmail.com      E-posta: serdarcelik84@hotmail.com

Üropatoloji Çalışma Grubu

Koordinatör Sekreter
Dr. Nalan Neşe

E-posta: nalannese@hotmail.com

Dr. Banu Sarsık Kumbaracı

E-posta: bsarsik@yahoo.com

Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu

Koordinatör Sekreter
kamil cam ilker-celen
Dr. Kamil Çam

E-posta: kamilcam@yahoo.com

Dr. İlker Çelen

E-posta: drilkercelen@yahoo.com