Mesane Tümörü Çalışma Grubu – Biten Çalışmalar

Kasa İnvaze Olmayan Yüksek Riskli Mesane Kanserinde İlk ve İkinci Transüretral Rezeksiyon Arasındaki Süre Ne Olmalıdır? Retrospektif Çalışma

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Dr. Sümer Baltacı – Yürütücü

Çalışmanın Uzun Adı:

Kasa İnvaze Olmayan Yüksek Riskli Mesane Kanserinde İlk ve İkinci Transüretral Rezeksiyon Arasındaki Süre Ne Olmalıdır? Retrospektif Çalışma

Çalışma Grubu:

Mesane Tümörü Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

Bu retrospektif çalışmada, kasa invaze olmayan mesane kanserlerinde (KİOMK) ilk TUR-MT ile ikinci TUR-MT arasında geçen zamanın, klinik ve patolojik parametreler üzerine olan etkisini değerlendirmek ve olası standart ideal bir zaman dilimini belirlemek amaçlanmaktadır.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu

Primer veya rekürren Ta veya T1, yüksek grade’li KIOMK olan hastalar içinden alım kriterlerine uygun olanlar…

Hasta Alım Kriterleri:

 • Primer veya rekürren Ta veya T1, yüksek grade’li KIOMK olan,
 • İlk TUR-MT’leri tam (complete) olan,
 • İlk TUR-MT’lerinin patolojilerinde kas dokusu olan ya da olmayan,
 • İkinci TUR sonrası standart 6 hafta (indüksiyon), ardından da idame BCG almış olan, hastalar çalışmaya alınırlar.
 • İlk TUR-MT sonrası en az 1 yıl süreyle takibi olanlar

Hasta Dışlama Kriterleri:

 • Primer Cis olan hastalar
 • İlk TUR-MT’leri sonunda tam rezeksiyon olmadığı bilinen hastalar
 • Daha önce BCG tedavisi almış olan hastalar
 • Yaşı> 85 olan hastalar
 • WHO performans skalası 3-4 olan hastalar
Çalışmanın Durumu: Çalışma tamamlandı, basım sürecinde
Hedeflenen Hasta Sayısı: 158 Hasta ile tamamlandı
Başlangıç Tarihi: 2013 Bahar Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi:  
Veri Tabanları:  
Kontrol Aralıkları:  
Klinik Çalışmanın Tipi: Klinik Araştırma
Çalışma Dizaynı: Retrospektif Çalışma
Çalışmada Kullanılacak Formlar: http://uroonkoloji.croturk.com/
Veri Girişi: http://uroonkoloji.croturk.com/
Çalışma Metni:

Word dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Excel dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:


 
NCT/EudraCt No:  
Sponsor Bilgileri
 

 

Perivezikal

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Dr. İlker Tınay  – Yürütücü

Dr. Levent Türkeri – Yürütücü

Çalışmanın Uzun Adı:

Radikal Sistektomi Örneklerinde Saptanan Metastatik Perivezikal Lenf Nodu Varlığının Prognostik Öneminin Belirlenmesi

Çalışma Grubu:

Mesane Tümörü Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

Radikal sistektomi sonrası patolojik incelemede perivezikal lenf nodu (PVLN) varlığı rapor edilen hastalar, PVLN’da tümör metastazı varlığı ve yokluğu açısından iki grup halinde retrospektif olarak değerlendirilecektir. Bu bulgular eşiliğinde hastalığa özgü sağkalım, metastatik hastalık gelişme oranı, metastatik hastalığa kadar geçen süre ve genel sağkalım açısından gruplar karşılaştırılacaktır.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

Mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi uygulanmış ve patolojik incelemede PVLN varlığı rapor edilen hastalar.

Hasta Alım Kriterleri:

 • Mesane tümörü nedeniyle radikal sistektomi uygulanan ve patolojik incelemesi sonucu PVLN varlığı (bu lenf nodlarına metastaz olsun ya da olmasın) rapor edilen hastalar
 • Radikal sistektomi sonrası en az 2 yıllık izlemi olan hastalar

Hasta Dışlama Kriterleri:

 

Çalışma Bitiş Tarihi:

Çalışma Tamamlandı /2014

Hedeflenen Hasta Sayısı:

137 hasta bilgisi değerlendirildi (132 uygun hasta verisi mevcut)

Başlangıç Tarihi:

2012, Güz Toplantısı

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

 

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışmanın Tipi:

Klinik Araştırma

Çalışma Dizaynı:

Retrospektif Çalışma

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

http://uroonkoloji.croturk.com/

Veri Girişi:

http://uroonkoloji.croturk.com/

Çalışma Metni:

Dosya için tıklayınız.

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

 

Sponsor Bilgileri: