Mesane Tümörü Çalışma Grubu – Devam Eden Çalışmalar

TUO-UR-14-01 - Epitel

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUO-UR-14-01

Çalışmanın Uzun Adı:

Değişici Epitel Mesane Tümörü Hastalarında Klinik ve Patolojik Evre Arasındaki Evre Yükselmesini Öngören Faktörlerin Araştırılması

Çalışma Grubu:

Mesane Tümörü Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

Radikal sistektomi öncesi evre yükselmesini öngören faktörlerin belirlenmesi ve evre yükselmesi beklenen hastaların saptanabilmesi için bir araç geliştirilmesi ve evre yükselmesinin sağkalım üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

Neoadjuvan kemoterapi almamış olup, değişici epitel hücreli mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi uygulanmış hastalar

Hasta Alım Kriterleri:

Değişici epitel hücreli mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi uygulanmış olmak

Hasta Dışlama Kriterleri:

  1. Radikal sistektomi öncesi mesane tümörüne yönelik neoadjuvan sistemik kemoterapi almamış olmak
  2. Radikal sistektomi uygulanma nedeni kurtarma sistektomisi olmamak

Çalışmanın Durumu:

 

Hedeflenen Hasta Sayısı:

 

Başlangıç Tarihi:

2014, Güz Toplantısı

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

 

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışmanın Tipi:

Klinik Araştırma

Çalışma Dizaynı:

Retrospektif Çalışma

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

http://uroonkoloji.croturk.com/

Veri Girişi:

http://uroonkoloji.croturk.com/

Çalışma Metni:

http://uroonkoloji.org/mail/150105-2/Degisici-epitel-mesane-tumoru-hastalarinda-klinik-ve-patolojik-evre-arasindaki-evre-yukselmesini-ongoren-faktorler-PT.pdf

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

 TUO-UR-14-01

Sponsor Bilgileri: (Varsa)

 

 

TUO-UR-14-02 - IMAGE

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUO-UR-14-02

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Dr. Aydın Mungan – Yürütücü

Dr. Kutsal Yörükoğlu – Yürütücü

Çalışmanın Uzun Adı:

T1G3 mesane kanserinde görüntü analizi ile birim alandaki malign hücre sayısının belirlenmesi prognostik bir belirteç olabilir mi?

Çalışma Grubu:

Mesane Tümörü Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

Primer tanı almış, T1G3 evredeki, en az 24 ay takibi olan mesane tümörülü hastalarda, tek patolog tarafından yapılacak olan görüntü analizi ile birim alandaki maling hücre sayısının ve bunun prognostik öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

Primer tanısını ilgili merkezde almış olan, T1G3 evredeki kas invaziv olmayan mesane tümörlü hastalar

Hasta Alım Kriterleri:

  • T1G3 tümörler
  • En az 24 ay takibi olmak
  • İlk tanı başka yerde almamış olmak

Hasta Dışlama Kriterleri:

 

Çalışmnın Durumu:

Hasta kabulü için hazırlıklar devam ediyor

Hedeflenen Hasta Sayısı:

320

Başlangıç Tarihi:

2014, Güz Toplantısı

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

 

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışmanın Tipi:

Klinik Araştırma

Çalışma Dizaynı

Retrospektif Çalışma

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

http://uroonkoloji.croturk.com/

Veri Girişi:

http://uroonkoloji.croturk.com/

Çalışma Metni:

 

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

 TUO-UR-14-02

Sponsor Bilgileri: