SF36 Değerlendirme Formu

Sayın Araştırmacı,
Rand Corporation tarafından 1992 yılında geliştirilen Kısa Form-36 (SF-36), yaşam kalitesini ölçmek için kullanılan genel amaçlı bir ölçektir (1). Bu formun tüm hakları ilgili kuruluşa aittir. Ölçeğin Türkçe güvenilirlik ve geçerliliği Koçyiğit ve ark. tarafından yapılmıştır (2). Ölçeğin değerlendirmesinde bazı maddeler için farklı puanlama uygulanmaktadır. Üroonkoloji Derneği Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu tarafından yapılan bu program daha kolay puanlama ve değerlendirme yapmanız içindir ve ölçek üzerinde herhangi bir değişiklik veya hak söz konusu değildir. Bu programı kullanmanız, ilgili kuruluşla ve SF-36 ölçeği ile olan ilişkilerinizde size bir hak doğurmayacaktır. Üroonkoloji Derneği Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu yaptığınız araştırma ile ilgili gerek bilimsel ve gerek ekonomik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Ancak aşağıdaki bilgileri doldurmanız ve mevcut şartları kabul etmeniz gerekmektedir.

Üroonkoloji Derneği Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu


Üroonkoloji Derneği Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu tarafından oluşturulan ve SF-36 ölçeğinin daha kolay değerlendirmesini sağlayan bu programı sadece yukarıda belirttiğim çalışmada kullanacağımı(zı), ilgili programı bir başkasına izinsiz olarak iletmeyeceğimi(zi), SF-36 ölçeğini kullanmaktan doğabilecek tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, araştırmamı(zı)n yayınlanması sırasında makale sonunda teşekkür/bilgi bölümünde `Üroonkoloji Derneği Yaşam Kalitesi Çalışma Grubuna teşekkür ederiz` cümlesini ekleyeceğimi(zi) tüm çalışma ekibim adına kabul ederim.
Not: SF-36 formunun özellikleri ve değerlendirmesi ile ilgili kısa bir sunuyu Üroonkoloji Derneği web sayfasında bulabilirsiniz www.uroonkoloji.orgKaynaklar
  1. Ware JE, Sherbourne CD. Med Care 1992
  2. Ege Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi 1999