29 Ocak 2015

Değerli Meslektaşım,

Güçlü kurumsal yapısı ile Üroonkoloji Derneği yaşamını sonsuz ölçekte sürdürecek olsa da 2013 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Genel Kurulu ile getirildiğimiz onurlu görevin süresinin dolmasına çok az zaman kaldı.

Sayılı gün hızlı geçti, her Yönetim Kurulu gibi ümitlerle başladık, kişisel ve derneğimiz ölçeğinde geriye dönük değerlendirmelerimizi yaparak görevimizi devredeceğiz.

Güçlü yapılanması ve geçmişi olan bir derneğin sorumluluğunu üzerimize almamız üretkenliğimize büyük yarar sağladı. Geçmiş dönemlerde üzerinde çok tartıştığımız, ilk değerlendirmeleri yaptığımız projeler dönem içerisinde mutlu sona ulaştı.

Veri tabanlarının oluşturulması ve kullanıma sunulması, Üroonkoloji Bülteni’ nin yapısal değişimleri, sanal alemdeki yüzlerimizin daha da etkin hale dönüşmesi, kongremizin yurtdışından meslektaşlarımızın bizlere katılmasını sağlayacak şekilde tanıtımlarının gerçekleştirilmesi, uluslararası organizasyonlara dernek olarak üyeliklerimizin çoğalması, Üroonkoloji Kitabı’ mızın yeni basımı için hazırlıklara başlamamız, Bilimsel Çalışmalarımızın daha akıcı yürütülmesini sağlayacak yönergelerimiz ve formlarımızın oluşturulması dönemin ilk Yönetim Kurulunda aldığımız kararlara uygun olarak gerçekleştirildi.

Dönem boyunca Üroonkoloji Derneği’ nin yazılı olmayan kurallarını ve geleceğe yönelik hedeflerini Stratejik Plan çerçevesinde kaleme aldık ve sonuçlandırdık.

Sizlerle paylaştığım bu projelerin her birisine Yönetim Kurulumuzun bir üyesi liderlik etti. Dr. Levent Türkeri, Dr. Sinan Sözen, Dr. Talha Müezzinoğlu, Dr. Gökhan Toktaş, Dr. Kutsal Yörükoğlu ve Dr. Yıldırım Bayazıt her zaman olduğu gibi ve her zaman olduğundan daha fazla zamanlarını, emeklerini geçtiğimiz yirmi dört ay içerisinde derneğimize adadılar.

Dr. Güven Aslan ve yardımcı editörlerimizle Dr. Yıldırım Bayazıt’ ın dijital ekibine de özverili emekleri için şükranlarımı sunuyorum.

Üroonkoloji Derneği’ nin hemen her üyesi derneğimiz için bir şeyler yapmaktan geri durmadı. Çalışma üretti, hastasını çalışmalarımıza verdi, fikrini söyledi, düzenlediğimiz toplantılara katıldı, hekimliğin yüksek değerlerine uygun sağlık hizmeti üretti.

Yazdıklarım Başkanın Veda Mektubu oldu, doğru, Mart 2015 Üroonkoloji Derneğinin Genel Kurul zamanı.

Hep birlikte çalıştık, ürettik, hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Hastalarımız, mesleğimiz, ülkemiz ve insanlık için en iyi bildiğimiz işi yaptık, aklımızla ve onurumuzla çalıştık.

İyiye giden yolumuzda emeğini sakınmadan feda eden tüm meslektaşlarıma minnetle teşekkür ediyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

Dr. Çağ Çal
Üroonkoloji Derneği Başkanı