Üroonkoloji Derneği Başkanın Mesajı 2016

Değerli Meslektaşım,                                                                                                                                  

2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Genel Kurul ile getirildiğimiz onurlu göreve her yönetim kurulu gibi ümitlerle başladık. Güçlü yapılanması ve geçmişi olan bir derneğin sorumluluğunu üzerimize almak elbette kolay değil. Ancak, biz de yönetim kurulu olarak, kendi alanında her zaman daha iyiyi, güzeli ve doğruyu hedeflemiş derneğimize, elimizden gelen tüm gayreti göstererek katkıda bulunmaya kararlıyız.  

 Üroonkoloji Derneği, kuruluşu olan 1999 yılından beri, ülkemizdeki üroonkoloji uygulamalarının güncel bilgiye uygun standartta olması isteğiyle çalışmalarını yürütmüştür. Bu istek doğrultusunda çalışmayı, üretmeyi ve paylaşmayı kendisine hedef seçmiş derneğimiz, üroonkoloji eğitiminde kullanılacak dergi, kitap gibi yayınlar hazırlamanın yanı sıra, akademik geliştirme çalışmaları kapsamında toplantı ve kongreler de düzenlemiştir. Bu bağlamda her 2 yılda bir düzenlenen ve 12.si 18-22 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen ‘Üroonkoloji Kongresi’ her zaman olduğu gibi, mesleki, sosyal ve bilimsel anlamda şölen niteliğinde geçmiştir. 

Derneğimiz, özellikle son 10 yılda çok merkezli araştırmalara da imza atarak, bu alanda ülkemizde de bu tür çalışmaların yapılabilirliğini ortaya koymuştur. Bu çalışmalarımız gerek ulusal, gerekse uluslararası kongrelerde sunulmuş, birçoğu uluslar arası saygın dergilerde makale olarak yayınlanarak evrensel bilginin oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. Bu sayede derneğimiz, Türk üroonkolojisini uluslar arası alanda başarıyla temsil etmenin haklı gururunu da yaşamaktadır.

Derneğimizin yıllardır süregelen dinamik gücü, değişime açık olmaktan ve buna bağlı olarakta hiçbir görevde bir kişinin çakılı kalmamasından kaynaklanmaktadır. Bu yılda birçoğumuz bizlerden daha iyi işler yapacağına inandığımız meslektaşlarımıza görevlerimizi gözümüz arkada kalmadan devir ettik. Bu bağlamda Üroonkoloji Bülteni’mizin editörlük görevini Dr. Murat Koşan üstlendi. Editör yardımcılarımız Dr. Ender Özden ve Dr. Barış Kuzgunbay olarak belirlendi. Çalışma gruplarımızın yapılarında ve başkanlıklarında da bazı görev değişimleri yaşandı. Prostat hastalıkları çalışma grubumuz Dr. Can Öbek, mesane tümörleri grubumuz Dr. Aydın Mungan, böbrek / testis kanseri grubumuz Dr. Süleyman Ataus, yaşam kalitesi çalışma grubumuz Dr. Kamil Çam ve patoloji çalışma grubumuz Dr. Şeyda Erdoğan koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyorlar.

Üroonkolojiye ve hekimliğe gönül vermiş tüm meslektaşlarımın yolları açık olsun.                                

Saygı ve Sevgilerimle,

Dr. Sümer Baltacı
Üroonkoloji Derneği Başkanı

Üroonkoloji Derneği Başkanın Mesajı 2015

29 Ocak 2015

Değerli Meslektaşım,

Güçlü kurumsal yapısı ile Üroonkoloji Derneği yaşamını sonsuz ölçekte sürdürecek olsa da 2013 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Genel Kurulu ile getirildiğimiz onurlu görevin süresinin dolmasına çok az zaman kaldı.

Sayılı gün hızlı geçti, her Yönetim Kurulu gibi ümitlerle başladık, kişisel ve derneğimiz ölçeğinde geriye dönük değerlendirmelerimizi yaparak görevimizi devredeceğiz.

Güçlü yapılanması ve geçmişi olan bir derneğin sorumluluğunu üzerimize almamız üretkenliğimize büyük yarar sağladı. Geçmiş dönemlerde üzerinde çok tartıştığımız, ilk değerlendirmeleri yaptığımız projeler dönem içerisinde mutlu sona ulaştı.

Veri tabanlarının oluşturulması ve kullanıma sunulması, Üroonkoloji Bülteni’ nin yapısal değişimleri, sanal alemdeki yüzlerimizin daha da etkin hale dönüşmesi, kongremizin yurtdışından meslektaşlarımızın bizlere katılmasını sağlayacak şekilde tanıtımlarının gerçekleştirilmesi, uluslararası organizasyonlara dernek olarak üyeliklerimizin çoğalması, Üroonkoloji Kitabı’ mızın yeni basımı için hazırlıklara başlamamız, Bilimsel Çalışmalarımızın daha akıcı yürütülmesini sağlayacak yönergelerimiz ve formlarımızın oluşturulması dönemin ilk Yönetim Kurulunda aldığımız kararlara uygun olarak gerçekleştirildi.

Dönem boyunca Üroonkoloji Derneği’ nin yazılı olmayan kurallarını ve geleceğe yönelik hedeflerini Stratejik Plan çerçevesinde kaleme aldık ve sonuçlandırdık.

Sizlerle paylaştığım bu projelerin her birisine Yönetim Kurulumuzun bir üyesi liderlik etti. Dr. Levent Türkeri, Dr. Sinan Sözen, Dr. Talha Müezzinoğlu, Dr. Gökhan Toktaş, Dr. Kutsal Yörükoğlu ve Dr. Yıldırım Bayazıt her zaman olduğu gibi ve her zaman olduğundan daha fazla zamanlarını, emeklerini geçtiğimiz yirmi dört ay içerisinde derneğimize adadılar.

Dr. Güven Aslan ve yardımcı editörlerimizle Dr. Yıldırım Bayazıt’ ın dijital ekibine de özverili emekleri için şükranlarımı sunuyorum.

Üroonkoloji Derneği’ nin hemen her üyesi derneğimiz için bir şeyler yapmaktan geri durmadı. Çalışma üretti, hastasını çalışmalarımıza verdi, fikrini söyledi, düzenlediğimiz toplantılara katıldı, hekimliğin yüksek değerlerine uygun sağlık hizmeti üretti.

Yazdıklarım Başkanın Veda Mektubu oldu, doğru, Mart 2015 Üroonkoloji Derneğinin Genel Kurul zamanı.

Hep birlikte çalıştık, ürettik, hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Hastalarımız, mesleğimiz, ülkemiz ve insanlık için en iyi bildiğimiz işi yaptık, aklımızla ve onurumuzla çalıştık.

İyiye giden yolumuzda emeğini sakınmadan feda eden tüm meslektaşlarıma minnetle teşekkür ediyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

Dr. Çağ Çal
Üroonkoloji Derneği Başkanı

Üroonkoloji Derneği Başkanın Mesajı 2013

Değerli Meslektaşım,

Bugün için bireyin dünyaya gelişine kişisel tercihi ile karar verdiğine yönelik bir kanıtımız, bilgimiz bulunmuyor. Belki gelecekte bilgilerimiz bizleri bu konuda çok ilginç noktalara taşıyabilir. Oysa bireylerin aksine kurumlar “var olma” kararı ile hayat buluyorlar.

Kurumların varoluşuna karar verildiği an bir anlamda devamlılıklarını sağlayacak hedeflerin de belirlendiği noktadır. Böylesi kurumların başında dernekler gelir. Dernek kazanç paylaşmaktan başka amaçla, ikiden çok kişinin bilgilerini, çalışmalarını sürekli bir biçimde birleştirerek ortaklaşa bir çıkarı gerçekleştirmek ve korumak üzere oluşturdukları, yönetimsel yapısı ve görevlilerinin yanı sıra bir ana tüzüğe dayanarak kurulan tüzel kişilik, örgütlü toplumsal küme olarak tanımlanabilir.

Üroonkoloji Derneği’nin 1999 yılında var edilmesine yol açan hedeflerin başında ülkemizdeki üroonkoloji uygulamalarının güncel bilgiye uygun ve standartta olması isteği vardı. Zaman derneğimizin kurucularını haklı çıkardı ve derneğimiz bünyesinde bu hedefe yönelik son derece başarılı çalışmalar gerçekleştirildi. Binlerce kilometre yol kat edilerek hekimler arasında güncel bilginin hızlı ve etkin paylaşımı sağlandı.

Derneğimiz faaliyetleri, geçen 14 yıl içerisinde sadece mevcut bilginin taşınarak paylaşılması ile sınırlı kalmadı. Üyelerimizin orijinal fikirleri ile dikkate değer sayıda çok merkezli klinik araştırma çalışmasını tamamladık. Bu çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduk, bir çoğunu makale haline getirerek evrensel bilginin oluşturulmasına katkı sağladık.

Bu süre içerisinde mesleğimizle ilgili çalışmalarımıza ek olarak uğradığımız haksızlıklara karşı mahkemelerde, Danıştay’da hukuki mücadelelerimiz dahi oldu.

Derneğimizin geleceği nasıl olacak?

Yönümüzde bir değişim olması mümkün olmayacağını hepimiz biliyoruz ancak Derneğimizin iç yapısı, huzuru ile ilgili bir sorunumuz olmadığı da ortada. Üzerinde fikir üretmemiz gereken konu bizlerin kontrolünde olmayan dış etkilerle nasıl mücadele edeceğimizdir. Buna paralel olarak Üroonkoloji Derneği’nin her üyesi derneğini nerede görmek istiyor? Yani tanımlamamız gereken vizyonumuza yönelik stratejimizin ortaya konulmasıdır.

Nedir dış şartlar? Farklı gerekçelerle aynı hastanede çalışan ya da ayrı birimlerde sağlık hizmeti üreten hekimler arasındaki iletişim gücünün, bir arada olma mutluluğunun, huzurun bozulmuş olması. Yine mesleki ve insani değerlere önem vermeyen, sağlık hizmetinin birey için hak değil, dünya genelinde kişinin satın almak zorunda olduğu bir hizmet haline dönüştürülmesi.

Dayatılan şartlara karşı genel toplumsal tavır olarak bireylerin sunulana uyum sağlaması, bununla yetinmesi erki elinde tutanlar açısından mutluluk veren bir yaklaşımdır. Ancak özellikle bizim gibi pozitif bilimle uğraşan kişilerin sunulan seçeneklere farklı çözümlerle yaklaşması da günlük rutinimizde var olan bir icraatımızdır.

Bizler bugüne kadar soru sormak, sorgulamak, arayıp bulmak gibi eylemlerle hayatımızın günlerini geçirdik. Sorgulayıcı tavrımız bizleri Üroonkoloji Derneğinin çatısı altında bir araya getirdi, yaptığımız çalışmalarla birbirimize daha da kenetlendik. Gençlik günlerimizde derneğimiz içerisinde yapılandırılmamız da bu yönde gelişmemize olanak tanıdı.

Viktor Frankl örneğinde olduğu gibi üzerimizdeki etkiye nasıl tepki vereceğimizi kendimiz belirleyebiliriz. Çevremizdeki olumsuzlukların iç dünyamızı, ailemize bakışımızı, mesleğimizle ilgili tavrımızı ve ülkemize yönelik kararlarımızı nasıl etkileyeceğine kendimiz karar verebiliriz.

Her alanda geleceğimizle ilgili ümitsizlik yaşamadan sabır, kararlılık, tutku ile yolumuza devam etme seçeneği hepimiz için tek geçerli  yol olmak zorundadır.

Önümüzdeki günlerde de hep birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Mesaimizi öncelikle 11. Üroonkoloji Kongremize yoğunlaştırmamız gerekiyor. Kongremizin Bilimsel Programındaki zenginliği internet sayfamızdan ve bilgilendirme e-postalarımızdan izleyebiliyorsunuz. Bu zenginliği daha da arttıran yurtiçinden ve yurtdışından aldığımız yoğun sunum özetleri ile kongremizin desteklenmesi oldu. Benzer bir tabloyu katılım başvurularında da yaşamak mutluluğumuzu arttırıyor.

Bugüne kadar değil durmak tempomuzu bile düşürmedik. Bu dinamik gücümüz dernek içerisinde hiç birimizin bir pozisyonda yıllarca çakılı kalmamasından kaynaklanıyor. Bu yılda bir çoğumuz en az bizler hatta bizlerden daha iyi işler yapacağına inandığımız meslektaşlarımıza görevlerimizi gözümüz arkada kalmadan devir ettik.

Üroonkoloji Bültenimizin Editörlük görevini Sevgili Dr. Güven Aslan üstlendi. Editör Yardımcılarımız Dr. Murat Koşan, Dr. Ender Özden ve CD Editörü Dr. Bülent Akdoğan Hocalarımız olarak belirlendi.

Çalışma Gruplarımızın yapılarında ve Başkanlıklarında da görev değişimleri yaşanıyor. Prostat Kanseri ve Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) gruplarımızı daha etkin çalışabilmek için bir araya getirerek oluşturduğumuz Prostat Hastalıkları Çalışma Grubumuzun Başkanlığına Sevgili Dr. Can Öbek Hocamız geldi. Mesane Tümörleri Grubumuz Dr. Aydın Mungan, Böbrek / Testis Kanseri Grubumuz Dr. Saadettin Eskiçorapçı ve Minimal İnvazif Üroonkoloji Grubumuz Dr. Cenk Bilen Hocalarımızın koordinasyonunda çalışmalarını sürdürecekler. Görev değişimlerinin ardından Yaşam Kalitesi Çalışma Grubumuzun Başkanlığına Dr. Kamil Çam ve Patoloji Çalışma Grubumuzun Başkanlığına Dr. Dilek Ertoy Baydar Hocalarımız geldi.

Yedi yaşında yurdunu, milletini özünden çok sevmeye, ülküsünün yükselmek olduğuna, açılan yolda gösterilen hedefe durmadan yürüyeceğine and içen Üroonkoloji Derneği üyeleri olarak varlığımızı Türk varlığına armağan ediyoruz.

Üroonkoloji ve hekimliğe gönül veren tüm meslektaşlarımın yollarının açık olmasını içtenlikle diliyorum.

Saygı ve Sevgilerimle,

Dr. Çağ Çal
Üroonkoloji Derneği Başkanı

Başlıklara Geri Dön