Böbrek Adrenal Testis Çalışma Grubu – Devam Eden Çalışmalar

TUO-RE-21-01
Proje Kodu: TUO-RE-21-01
Çalışma Grubu Adı: Böbrek Adrenal Testis Çalışma Grubu 
Proje Adı: pT3a Böbrek Kanserli Hastalarda Parsiyel ve Radikal Nefrektominin Fonksiyonel ve Onkolojik Açıdan Karşılaştırılması: Türk Hasta Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
Proje Sorumlusu: ENDER ÖZDEN 
Proje Araştırmacıları: MEHMET NECMETTİN MERCİMEK 
Projenin amacı, ortaya çıkış kaynağı: Nihai patolojik evre T3a olan Renal Hücrel kanseri hastalarada parsiyel ve radikal nefrektominin fonksiyonel ve onkolojik sonuçlarının değerlendirilmesi.
Projenin önemi, getireceği yenilikler ve sonuçlar, bunların uygulanabilirliği: Hasta popülasyonumuza ait veriler mevcut değildir, elde edilecek sonuçlar ve bunların mevcut yurtdışı verileri ile karşılaştırılmaları ışığında mevcut tedavi yaklaşımları tartışmaya açılabilecektir ve olası yeni tedavi önerileri söz konusu olabilecektir.  
Araştırma materyali ve yöntemi: Böbrek tümörleri veri tabanına girilen hasta verilerinin kullanılması ile birlikte çalışma retrospektif olarak yürütülecektir. Böbrek tümörü nedeniyle radikal ya da parsiyel nefrektomi yapılan ve pT3a olarak rapor edilen hastalar radikal ve parsiyel nefrektomi olarak iki gruba ayrılacaktır. Hastalar yaş, cinsiyet, tümör boyutu, RENAL nefrometri skoru ve preoperatif böbrek fonksiyonlarına göre eşleştirilecektir. Daha sonra eşleşmiş iki grup arasında fonskiyonel ve onkolojik sonuçlar değerlendirilecektir.
İlgili literatürün ışığında projenin yeri: Böbrek kanseri patolojilerinin çoğunluğu böbrek hücreli karsinom olarak raporlanmakta, tanı ve tedavi uygulanan bu hastaların çoğunluğu berrak hücreli alt tip tanı almaktadır. Berrak hücreli olmayan alt tip tanısı alan tümörlere ait tedavi yaklaşımları son dönemlerde öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın önerilmesi açısından en önemli ayrıntı Türk hasta popülasyonuna ait veriler mevcut olmamasıdır.  
Projenin kaynağını oluşturan literatür listesi:

1.      Patel HD et al, Clinical Stage Migration and Survival for Renal Cell Carcinoma in the United States, European Urology Oncology, 2019

2.      Shah PH, Partial Nephrectomy is Associated with Higher Risk of Relapse Compared with Radical Nephrectomy for Clinical Stage T1 Renal Cell Carcinoma Pathologically Upstaged to T3a, Journal of Urology, 2017

3.      Patel SH et al., Oncologic and Functional Outcomes of Radical and Partial Nephrectomy in pT3a Pathologically Upstaged Renal Cell Carcinoma: A Multi-institutional Analysis, Clinical Genitourinary Cancer, 2020 

Projede kullanılabilecek mevcut olanaklar: Böbrek tümörleri veri tabanı 
Projenin öngörülen süresi (Projenin her bir aşaması için öngörülen süreler belirtilmelidir): Bitiş tarihi olarak 2021 Güz Toplantısı  öngörülmüştür 
Proje için gerekli yeni demirbaş, araç, teçhizat ve sarf malzemeleri ve bunların nereden/nasıl sağlanacağı (Her bir kalem için malzeme adı, miktarı ve tutarı belirtilmelidir): Gerekli değildir
TUO-RE-20-03
Proje Kodu: TUO-RE-20-03
Çalışma Grubu Adı: Böbrek Adrenal Testis Çalışma Grubu
Proje Adı: METASTATİK BÖBREK KANSERİ NEDENİYLE SİTOREDÜKTİF NEFREKTOMİ (RADİKAL vs PARSİYEL)
UYGULANAN HASTALARDA SAĞKALIM SONUÇLARI
TÜRK HASTA POPÜLASYONU
Proje Sorumlusu: İLKER TİNAY
Proje Araştırmacıları: SERDAR ÇELİK
Projenin amacı, ortaya çıkış kaynağı: Metastatik böbrek kanseri hastalarında uygulanan sitoredüktif nefrektomi ameliyatı sonrasında, genel ve hastalığa bağlı sağkalım sonuçlarının belirlenmesi
Projenin önemi, getireceği yenilikler ve sonuçlar, bunların uygulanabilirliği:

Türk hasta popülasyonuna ait veriler mevcut değildir, elde edilecek sonuçlar ve bunların mevcut yurtdışı verileri ile karşılaştırılmaları ışığında mevcut tedavi yaklaşımları tartışmaya açılabilecektir ve olası yeni tedavi önerileri söz konusu olabilecektir.

Araştırma materyali ve yöntemi: Böbrek tümörleri veri tabanına girilen hasta verilerinin kullanılması ile birlikte çalışma retrospektif olarak yürütülecektir. Metastatik böbrek tümörü nedeniyle radikal ya da parsiyel nefrektomi yapılan, radyolojik tümör çapı ve klinik evre bilgisi olan, patoloji sonucu renal hücreli karsinom olarak raporlanan hastalar çalışmada değerlendirilecektir. Lokal nüks, metastaz ve exitus durumları ile klinik evreye göre patolojik evre yükselmesi değerlendirilecektir. Tümör çapı ve klinik evresine göre nükssüz sağkalım, metastazsız sağkalım, genel sağkalım, kansere özgü sağkalım verileri ile evre yükselmesi incelenecektir.
İlgili literatürün ışığında projenin yeri: Metastatik böbrek kanseri tedavisinde uygulanan cerrahi yaklaşımlar ve bu ameliyatların zamanlaması konusu güncel tartışma konusudur. Bu çalışmanın önerilmesi açısından en önemli ayrıntı Türk hasta popülasyonuna ait veriler mevcut olmamasıdır.
Projenin kaynağını oluşturan literatür listesi:

Lenis AT, Salmasi AH, Donin NM, et al. Trends in usage of cytoreductive partial nephrectomy and effect on overall survival in patients with metastatic renal cell carcinoma. Urol Oncol. 2018;36(2):78.e21-78.e28.

Babaian KN, Merrill MM, Matin S, et al. Partial nephrectomy in the setting of metastatic renal cell carcinoma. J Urol. 2014;192(1):36-42.

Projede kullanılabilecek mevcut olanaklar: Böbrek tümörleri veri tabanı
Projenin öngörülen süresi (Projenin her bir aşaması için öngörülen süreler belirtilmelidir): Bitiş tarihi olarak 2021 Bahar Toplantısı öngörülmüştür
Proje için gerekli yeni demirbaş, araç, teçhizat ve sarf malzemeleri ve bunların nereden/nasıl sağlanacağı (Her bir kalem için malzeme adı, miktarı ve tutarı belirtilmelidir):

Gerekli değildir

TUO-RE-20-02

Proje Kodu:

(Dernek Genel Sekreteri belirleyecektir)

TUO-RE-20-02
Çalışma Grubu Adı: Böbrek Adrenal Testis Çalışma Grubu
Proje Adı: BERRAK HÜCRELİ OLMAYAN (NON-CLEAR CELL) BÖBREK KANSERİ HASTALARINDA SAĞKALIM SONUÇLARI TÜRK HASTA POPÜLASYONU
Proje Sorumlusu: İLKER TİNAY
Proje Araştırmacıları: SERDAR ÇELİK
Projenin amacı, ortaya çıkış kaynağı: Berrak Hücreli Olmayan Böbrek kanseri hastalarında genel ve hastalığa bağlı sağkalım sonuçlarının belirlenmesi
Projenin önemi, getireceği yenilikler ve sonuçlar, bunların uygulanabilirliği: Türk hasta popülasyonuna ait veriler mevcut değildir, elde edilecek sonuçlar ve bunların mevcut yurtdışı verileri ile karşılaştırılmaları ışığında mevcut tedavi yaklaşımları tartışmaya açılabilecektir ve olası yeni tedavi önerileri söz konusu olabilecektir.
Araştırma materyali ve yöntemi: Böbrek tümörleri veri tabanına girilen hasta verilerinin kullanılması ile birlikte çalışma retrospektif olarak yürütülecektir. Böbrek tümörü nedeniyle radikal ya da parsiyel nefrektomi yapılan, radyolojik tümör çapı ve klinik evre bilgisi olan, patoloji sonucu berrak hücreli olmayan renal hücreli karsinom olarak raporlanan hastalar çalışmada değerlendirilecektir. Lokal nüks, metastaz ve exitus durumları ile klinik evreye göre patolojik evre yükselmesi değerlendirilecektir. Tümör çapı ve klinik evresine göre nükssüz sağkalım, metastazsız sağkalım, genel sağkalım, kansere özgü sağkalım verileri ile evre yükselmesi incelenecektir.
İlgili literatürün ışığında projenin yeri: Böbrek kanseri patolojilerinin çoğunluğu böbrek hücreli karsinom olarak raporlanmakta, tanı ve tedavi uygulanan bu hastaların çoğunluğu berrak hücreli alt tip tanı almaktadır. Berrak hücreli olmayan alt tip tanısı alan tümörlere ait tedavi yaklaşımları son dönemlerde öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın önerilmesi açısından en önemli ayrıntı Türk hasta popülasyonuna ait veriler mevcut olmamasıdır.
Projenin kaynağını oluşturan literatür listesi:

Tsimafeyeu I. Management of non-clear cell renal cell carcinoma: Current approaches. Urol Oncol. 2017;35(1):5-13

Casuscelli J, Becerra MF, Seier K, et al. Chromophobe Renal Cell Carcinoma: Results From a Large Single-Institution Series. Clin Genitourin Cancer. 2019;17(5):373-379.e4.

Projede kullanılabilecek mevcut olanaklar: Böbrek tümörleri veri tabanı
Projenin öngörülen süresi (Projenin her bir aşaması için öngörülen süreler belirtilmelidir):

Bitiş tarihi olarak 2021 Bahar Toplantısı öngörülmüştür

Proje için gerekli yeni demirbaş, araç, teçhizat ve sarf malzemeleri ve bunların nereden/nasıl sağlanacağı (Her bir kalem için malzeme adı, miktarı ve tutarı belirtilmelidir):


Gerekli değildir

TUO-RE-20-01 RHK Bekleme süresi
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-RE-20-01      RHK Bekleme süresi

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu araştırmacı: Serdar Çelik

Yardımcı araştırmacı: İlker Tinay

Çalışmanın Uzun Adı: Böbrek kanseri nedeniyle nefrektomi uygulanan hastalarda evre ve sağkalım sonuçlarına göre en uygun zamanlama ve erteleme sürelerinin belirlenmesi
Çalışma Grubu: Böbrek Adrenal Testis
Çalışmanın Kısa Özeti: Böbrek tümörleri veri tabanına girilen hasta verilerinin kullanılması ile birlikte çalışma retrospektif olarak yürütülecektir. Böbrek tümörü nedeniyle radikal ya da parsiyel nefrektomi yapılan, radyolojik tümör çapı ve klinik evre bilgisi olan, patoloji sonucu renal hücreli karsinom (berrak, papiller, kromofob, multikistik, translokasyon…) olarak raporlanan, tanı / görüntüleme tarihi ile operasyon tarihi belirtilmiş olan hastalar çalışmada değerlendirilecektir. Hastaların tanıdan operasyona kadar geçen süresi (bekleme süresi), son başvuru tarihi ve nüks tarihinden takip süreleri hesaplanacaktır. Lokal nüks, metastaz ve exitus durumları ile klinik evreye göre patolojik evre yükselmesi değerlendirilecektir. Tümör çapı ve klinik evresine göre nükssüz sağkalım, metastazsız sağkalım, genel sağkalım, kansere özgü sağkalım verileri ile evre yükselmesi incelenerek bekleme süresinin sağkalım sürelerine ve evre yükselmesine etkisi incelenecektir. Böylece COVID 19 pandemisi ile gündeme gelen en uygun cerrahi zamanlama ile erteleme süreleri belirlenebilecektir.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Böbrek tümörü nedenli radikal ya da parsiyel nefrektomi yapılan, tanı ve operasyon süresi belirtilmiş olan, patoloji sonucu renal hücreli karsinom saptanan hastalar
Hasta Alım Kriterleri: Radikal ve parsiyel nefrektomi yapılan hastalar, görüntüleme / tanı tarihi ve operasyon tarihi mevcut hastalar, Radyolojik tümör evresi ve boyutu mevcut hastalar, Tümör patoloji sonuçları mevcut hastalar olarak belirlenmiştir.
Hasta Dışlama Kriterleri: Minimal invaziv yöntemler, görüntüleme / tanı tarihi ve operasyon tarihi eksik hastalar, radyolojik tümör boyutu ve evresi eksik hastalar, patolojisi renal hücreli karsinom dışı gelen hastalar ve lokal nüks, metastaz ve exitus durumu eksik hastalar olarak belirlenmiştir.
Çalışmanın Durumu: Hasta alımı devam ediyor
Hedeflenen Hasta Sayısı: >3000 hasta
Başlangıç Tarihi: 2020, Haziran, Online Toplantı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2021, Bahar Toplantısı
Veri Tabanları: Böbrek tümörleri veri tabanı
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Retrospektif kohort
Çalışma Dizaynı Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No:
Sponsor Bilgileri:

 

 

TUO-RE-19-07 - PN’de renal arter ve aort kalsifikasyon skorları

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi

Koordinatör

Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen

Çalışmayı Yürütücü

Dr. İlker Akarken

Çalışmanın Uzun Adı: Renal Arter ve Aort Kalsifikasyon Skorları Parsiyel Nefrektomi Sonrası Böbrek Fonksiyonlarını Öngörmede Yeni Bir Parametre Olabilir Mi?
Çalışma Grubu: Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu
Çalışmanın Kısa Özeti:

AMAÇ:

Böbrek hücreli kanser nedeniyle parsiyel nefrektomi yapılan tüm hastalar ile radikal nefrektomi yapılan T1A/B hastaların post-operatif böbrek fonksiyonlarını öngörmede aort ve renal arter kalsifikasyon skorunun yeni bir parametre olarak kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmek.

YÖNTEM:

Böbrek hücreli kanser nedeniyle opere edilmiş hastalar retrospektif olarak taranarak; yaş, cinsiyet, pre-operatif ve post operatif böbrek fonksiyonları, tümör boyutu, operasyon şekli (açık/laparoskopik), operasyon yılı, operasyon süresi, iskemi süresi, iskemi tipi(sıcak/soğuk), komorbidite varlığı, nefrometri skoru, kontrastsız batın tomografisinde ölçülmüş aort ve renal arterin kalsiyum skorları analiz edilecektir.

BEKLENTİ VE BİLİMSEL KATKILAR:

Pre-operatif böbrek fonksiyonları, hipertansiyon ve iskemi süresi gibi faktörlerin parsiyel nefrektomi yapılan hastalarda post-op böbrek fonksiyonlarını öngörmede etkili faktörler olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Daha önce yapılan çalışmada hem aortik ve renal arter kalsifikasyon skorları ile post-operatif böbrek fonksiyonları arasında korelasyon saptandı. Bu çalışmada aort ve renal arterdeki kalsiyum skorlarının post-operatif böbrek fonksiyonları öngörmede etkisi daha fazla hasta sayısı ve çok değişkenli analizler ile ölçülecek ve yeni bir faktör olarak kullanılıp kullanılamayacağı değerlendirilecektir.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Parsiyel nefrektomi ya da T1 böbrek tümörü nedeniyle radikal nefrektomi operasyonu geçiren hastalar.
Hasta Alım Kriterleri: T1 böbrek tümörü nedeniyle radikal nefrektomi operasyonu geçiren ve per-op bir yıl içinde non-kontrast batın tomografisi olan hastalar ile parsiyel nefrektomi operasyonu geçiren ve per-op bir yıl içinde non-kontrast batın tomografisi olan hastalar.
Hasta Dışlama Kriterleri: Bilinen kronik böbrek yetmezliği (GFR: ≤60 ml/dk) olan hastalar.
Çalışmanın Durumu: Hasta alımı başladı.
Hedeflenen Hasta Sayısı: 250
Başlangıç Tarihi:
Bitiş(Öngörülen) Tarihi: Genel kurul onayı alındı.
Veri Tabanları: Üroonkoloji Derneği Böbrek Hücreli Kanser Veri Tabanı (http://rcc.lapuro.org).
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Retrospektif.
Çalışma Dizaynı: Çok merkezli, retrospektif.
Çalışmada Kullanılacak Formlar:
Veri Girişi: http://rcc.lapuro.org
Çalışma Metni:  

Etik Kurul Bilgileri:

Başvuru Yeri:

Tarihi:

Numarası:

 
NCT/EudraCt No:
Sponsor Bilgileri:
TUO-RE-19-06 - PN’nin uzun dönem böbrek fonksiyonları üzerine etkisi
Proje Kodu:
TUO-RE-19-06
Çalışma Grubu Adı: Böbrek-Testis
Proje Adı: Parsiyel nefrektomi sonrası gelişebilecek akut böbrek hasarını predikte eden faktörler ve uzun dönem böbrek fonksiyonları üzerine etkisi
Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Sümer BALTACI
Doç. Dr. Evren SÜER
Dr. Çağrı AKPINAR
Proje Araştırmacıları: Üroonkoloji Derneği Üyeleri
Projenin amacı, ortaya çıkış kaynağı: Parsiyel nefrektomi cerrahisi sonrası hastalarda akut böbrek hasarı (ABH) riskinin arttığı bilinmekte olup, mevcut kanıtlar, PN de dahil olmak üzere, majör cerrahi geçiren hastalar arasında ABH insidansının arttığını göstermektedir  (1). PN sonrası postoperatif dönemde hastaların yaklaşık %30 ile %40’ında ABH geliştiği gösterilmiştir (2,3). Daha güncel başka bir çalışmada da bu oran yaklaşık %20-25 arasında bulunmuştur (4). Bu oranlara bakıldığında, PN yapılan hastalarda azımsanmayacak oranda cerrahi sonrası ABH gelişebilmekte ve bu durum böbrek fonksiyonlarında kronik dönemde bozulmaya evrilebilmektedir (5). Normal fonksiyone  kontralateral böbreği olan hastalarda  komorbidite, yaş, preoperatif hasta yada tü1mör özellikleri, uygulanan cerrahi teknik gibi bir çok faktöre bağlı gelişebilecek akut böbrek hasarının uzun dönem fonksiyonel sonuçlar üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. ABH tanımı, Acute Kidney Injury Network (AKIN) kriterlerine göre (6) derecelerine ayrılarak sınıflandırılacaktır. ABH varlığının ve derecesinin böbrek fonksiyonlarındaki iyileşmeyi etkileyip etkilemediği, ayrıca daha yüksek ABH derecesinin uzun dönem de  KBH’na kadar evrilme riski tartışmalı konular arasında olup 2019 da yapılan bir çalışmada, ABH’nın PN sonrası 1. Yılda, diğer sonuçlara bakılmaksızın, daha kötü böbrek fonksiyonları ile ilişkili olduğu ve KBH riskini artırdığı gösterilmiştir (7).  Planlanan çalışma ile  parsiyel nefrektomi sonrası gelişebilecek ABH’nı predikte edebilecek faktörler ve uzun dönem böbrek fonksiyonlarına etkisi araştırılacaktır.
Projenin önemi, getireceği yenilikler ve sonuçlar, bunların uygulanabilirliği: Akut dönem böbrek hasarı için henüz etkili bir tedavi olmamasına karşın,ABH’nı etkileyebilecek faktörler ve  ABH’nın ciddiyetinin belirlenmesi, konabilecek erken ve doğru tanı ile uzun dönem böbrek fonksiyon kaybının en aza indirilmesi sağlanabilir.
Araştırma materyali ve yöntemi: Üroonkoloji derneği veritabanında kayıtlı bulunan parsiyel nefrektomi (PN) yapılmış, kontrateral böbreği sağlam ve  preoperatif normal böbrek fonksiyonuna sahip hastalar çalışmaya dahil edilecektir. Hastaların yaş, cinsiyet, ek hastalık, preoperatif Hb ve eGFR değerlerinin yanında tümör boyutu, tümör pozisyonu (anterior/posterior), R.E.N.A.L nefrometri skoru, fuhrman tümör grade, uygulanan cerrahi yöntem (açık/laparoskopik/robotik), intraoperatif iskemi durumu (non-iskemik/sıcak iskemi/soğuk iskemi) ve iskemi süresi değerlendirilecektir. ABH,  AKIN kriterlerine göre  eGFR’deki düşüş, kreatinin değerindeki yükselme ya da postoperatif anüri durumuna göre grade 1, grade 2 ve grade 3 olmak üzere tanımlanarak kaydedilecektir. Ayrıca hastaların takip süreleri ile 1. yıl eGFR ve kreatinin değerleri belirlenecektir. Parsiyel nefrektomi sonrası 1. yılda böbrek bazal fonksiyonlarındaki en az %90  iyileşme veya bazal değere göre postoperatif 1. yıl böbrek fonksiyonundaki değişim ile ABH’nın kronik böbrek hastalığına (KBH) evrilme durumu incelenecektir.
İlgili literatürün ışığında projenin yeri: ABH ile ilişkili preoperatif ve perioperatif fakörlerin iyi tanımlanması gelişebilecek akut böbrek hasarı hakkında bilgilendirici ve cerrahi teknik tercihlerinde belirleyici olabilir. Ayrıca ABH derecesi, uzun dönem fonksiyonlar ve KBH evrilme rsiki hakkında literatüre daha net bilgiler sağlayabileceği ve dikkate alınması gereken önemli bir faktör olacağı düşünülerek bu çalışma planlanmıştır.
Projenin kaynağını oluşturan literatür listesi:
 1. Hoste EA, Schurgers M. Epidemiology of acute kidney injury: how big is the problem? Critical care medicine. 2008;36(4 Suppl):S146-51.
 2. Kim CS, Bae EH, Ma SK, Kweon SS, Kim SW. Impact of partial nephrectomy on kidney function in patients with renal cell carcinoma. BMC nephrology. 2014;15:181.
 3. Zhang Z, Zhao J, Dong W, Remer E, Li J, Demirjian S, et al. Acute Kidney Injury after Partial Nephrectomy: Role of Parenchymal Mass Reduction and Ischemia and Impact on Subsequent Functional Recovery. European urology. 2016;69(4):745-52.
 4. Martini A, Cumarasamy S, Beksac AT, et al. A nomogram to predict significant estimated glomerular filtration rate reduction after robotic partial nephrectomy. Eur Urol 2018;74:833-9
 5. Thompson RH, Lane BR, Lohse CM, Leibovich BC, Fergany A, Frank I, et al. Renal function after partial nephrectomy: effect of warm ischemia relative to quantity and quality of preserved kidney. Urology. 2012;79(2):356-60.
 6. Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, Molitoris BA, Ronco C, Warnock DG, et al. Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. Critical care (London, England). 2007;11(2):R31.
 7. Bravi CA, Vertosick E, Benfante N, Tin A, Sjoberg D, Hakimi AA, et al. Impact of Acute Kidney Injury and Its Duration on Long-term Renal Function After Partial Nephrectomy. European urology. 2019;76(3):398-403.
Projede kullanılabilecek mevcut olanaklar: Projede Üroonkoloji Derneği Böbrek Tümörü Veri Tabanında kayıtlı hasta verileri kullanılacaktır.
Projenin öngörülen süresi (Projenin her bir aşaması için öngörülen süreler belirtilmelidir): 1 yıl içerisinde;
Etik kurul onayı alınması
Hasta verilerinin elde edilmesi
Verilerin standardizasyonu ve analizi planlanmaktadır
Proje için gerekli yeni demirbaş, araç, teçhizat ve sarf malzemeleri ve bunların nereden/nasıl sağlanacağı (Her bir kalem için malzeme adı, miktarı ve tutarı belirtilmelidir): Proje için ekstra malzemeye ihtiyaç yoktur

 

TUO-RE-19-05 - Lokal RHK hematolojik prognostik faktörler
Proje Kodu:
(Dernek Genel Sekreteri belirleyecektir)
TUO-RE-19-05
Çalışma Grubu Adı: Böbrek-Testis
Proje Adı: Hematolojik markırların lokalize Renal Hücreli Karsinomda prognostik faktör olarak değerlendirilmesi.
Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Oktay ÜÇER
Prof. Dr. Talha MÜEZZİNOĞLU
Proje Araştırmacıları: Üroonkoloji Derneği Üyeleri
Projenin amacı, ortaya çıkış kaynağı: Renal Hücreli Karsinom (RHK) en sık karşılaşılan böbrek malign tümörüdür. Metastatik hastalıkta hemoglobin, nötrofil ve trombosit sayısının prognostik faktör olduğu çok sayıda çalışmada gösterilmiştir. Bazı nomogramlarda ve modellerde bu markırlar kullanılmaktadır ve kılavuz bilgisi olarak da yerini almıştır. Lokalize hastalıkta ise bu markırlar prognostik faktör olarak araştırılmıştır ancak çalışma sayısı yetersizdir ve bu çalışmaların çoğunda hasta sayısı düşüktür.
Bu çalışmadaki amacımız Üroonkoloji Derneği Böbrek tümörü veri tabanındaki hasta verilerini retrospektif olarak taramak ve bu markırların hastalığın nüks ve progresyonunu öngörmedeki etkilerini araştırmaktır.
Projenin önemi, getireceği yenilikler ve sonuçlar, bunların uygulanabilirliği: Metastatik RHK’da çok sayıda prognostik faktör bulunmasına rağmen lokalize hastalıkta yeterli çalışma bulunmamaktadır. Üroonkoloji Derneği Böbrek Veri tabanında hasta sayısının yüksek olması nedeniyle bu prognostik faktörlerin lokalize hastalıkta incelenmesi ve sonuçlarının yayınlanması literatüre önemli katkı sağlayacaktır.
Sonrasında geliştirilebilecek nomogramlar için de veri sağlayacaktır.
Araştırma materyali ve yöntemi: Üroonkoloji Derneği Böbrek Tümörü veri tabanında kayıtlı lokalize RHK tanısı olan, preoperatif labarotuvar ve 1 yılı üzeri takip verileri tam olan hastaların verileri değerlendirilecektir. Preoperatif hematolojik markırların hastalıksız ve tüm sağkalım üzerine etkileri analiz edilecektir.
İlgili literatürün ışığında projenin yeri: Lokalize RHK’da hematolojik markırlardan trombositozis en çok araştırılan prognostik faktördür. Bu konuda yayınlanan bir metaanaliz 12 çalışmadan oluşmaktadır ve 8735 hasta bulunmaktadır. Ancak bu metaanalizde metastatik ve lokal ileri evre hastalar da dahil edilmişti (1).
4376 lokalize RHK’da trombositozisin progresyonda etkili olduğunu bildiren multisentrik bir çalışma da literatürde mevcuttur. Ancak bu çalışmada sadece trombosit değerleri araştırılmış, diğer markırlar değerlendirilmemiştir (2). Üroonkoloji Derneği Böbrek veri tabanında güncel haliyle 4800 hasta olduğundan ve bunların büyük kısmı lokalize hastalık olacağından bizim çalışmamız hasta sayısı yüksek bir araştırma olacaktır.
Lokalize RHK da hemoglobin, nötrofil, trombosit ve bunların oranlarının prognostik faktör olarak araştırıldığı güncel bir çalışmada ise (n=185) anlamlı sonuçlar elde edildiği, ancak hasta sayısının yüksek olduğu çalışmalarla bu sonuçların desteklenmesi gerektiği rapor edilmiştir (3).
Projenin kaynağını oluşturan literatür listesi:
 1. Men H, Liang C, Yu M. Thrombocytosis as a prognostic factor in patients with renal cell carcinoma: a meta-analysis of literature.

J Cancer Res Ther 2015; 11(1): 67-72.

 1. Ha YS, Chung JW, Chun SY, Choi SH, Lee JN, Kim BS, Kim HT, Kim TH, Byun SS, Hwang EC, Kang SH, Hong SH, Chung J, Kwak C, Kim YJ, Kwon TG; KORCC study group. Impact of preoperative thrombocytosis on prognosis after surgical treatment in pathological T1 and T2 renal cell carcinoma: results of a multi-institutional comprehensive study. Oncotarget 2017; 8(38): 64449-64458.
 2. Albisinni S, Pretot D, Al Hajj Obeid W, Aoun F, Quackels T, Peltier A, Roumeguère T. The impact of neutrophil-to-lymphocyte, platelet-to-lymphocyte and haemoglobin-to-platelet ratio on localised renal cell carcinoma oncologic outcomes. Prog Urol 2019; 29(8-9): 423-431.
Projede kullanılabilecek mevcut olanaklar: Projede Üroonkoloji Derneği Böbrek Tümörü Veri Tabanında kayıtlı hasta verileri kullanılacaktır.
Projenin öngörülen süresi (Projenin her bir aşaması için öngörülen süreler belirtilmelidir): Etik kurul onayı alınması – 1 ay
Hasta verilerinin elde edilmesi – 1 ay
Verilerin standardizasyonu ve analizi – 1 ay
Proje için gerekli yeni demirbaş, araç, teçhizat ve sarf malzemeleri ve bunların nereden/nasıl sağlanacağı (Her bir kalem için malzeme adı, miktarı ve tutarı belirtilmelidir):
TUO-RE-19-02 - Lokal ileri evre böbrek tm.de prognostik faktörler
Proje Kodu: TUO-RE-19-02
Çalışma Grubu Adı: Böbrek-Testis
Proje Adı: Lokal İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Ozan BOZKURT
Proje Araştırmacıları: Üroonkoloji Derneği Üyeleri
Projenin amacı, ortaya çıkış kaynağı: Böbrek tümörlerinde adjuvan tedavinin değerlendirildiği çalışmalarda standart bir hasta seçim kriteri mevcut değildir ve adjuvan tedaviden fayda görme olasılığı daha yüksek olan hasta gruplarını belirleyecek prognostik faktörlerin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Planlanan çalışma ile lokal ileri evre böbrek tümörlerinde kansere özgü ve genel sağkalımı etkileyen tümör ile ilişkili ve klinik faktörler belirlenerek literatüre katkı sunulması amaçlanmıştır.
Projenin önemi, getireceği yenilikler ve sonuçlar, bunların uygulanabilirliği: Proje çıktıları alındığında lokal ileri evre böbrek tümörlerinde prognostik faktörler belirlenerek hastalık nüksü olasılığı daha yüksek olan grupların saptanması amaçlanmaktadır. Özellikle bu gruplarda adjuvan tedavinin gündeme gelmesi ile hem gereksiz tedavilerden kaçınılması hem de adjuvan tedavi ajanlarının daha etkin şekilde kullanılması mümkün olabilecektir.
Araştırma materyali ve yöntemi: Üroonkoloji derneği böbrek tümörü veri tabanında kayıtlı lokal ileri evre (T3-T4N0M0, TxN1M0) berrak hücreli RCC tanısı almış tüm hastalar çalışmaya dahil edilecektir. Hastaların demografik ve klinik verileri (Yaş, cinsiyet, Vücut kitle indeksi, performans durumu, Charlson komorbidite indeksi, semptom varlığı, hematolojik parametreler) kaydedilecektir. Bunun yanında tümöre ait faktörler (Evre, derece, boyut, vasküler invazyon, nekroz, cerrahi sınır durumu, lenf nodu varlığı) değerlendirmeye alınacaktır. Univariate ve multivariate analiz sonrası prognostik önemi olan faktörler belirlenecek. Risk faktörleri belirlendikten sonra bunların yalnız başına ve  kombinasyonlarının nüks ve sağkalım oranları karşılaştırılacaktır.
İlgili literatürün ışığında projenin yeri: Son yıllarda böbrek tümörlerinin tanı ve tedavisindeki hızlı gelişime karşın özellikle yüksek risk özellikleri gösteren lokalize böbrek tümörlerinde %35-40’a varan oranlarda hastalık nüksü gözlenmektedir (1). Nükslerin önüne geçmek ve hastalığa bağlı sağkalımı uzatmak adına son yıllarda metastatik böbrek tümörlerinde iyi sonuçlar veren çeşitli ajanlar ile yapılan adjuvan tedavi çalışmalarının çelişkili sonuçlar verdiği bilinmektedir (2).  Çalışmalar detaylı olarak incelendiğinde farklı hasta seçim kriterleri ve heterojen hasta gruplarının dahil edilmesi ortaya tartışmalı sonuçların çıkmasına neden olabilir. Detaylı alt grup analizlerinde özellikle lokal ileri evre ve yüksek risk özellikleri gösteren tümörlerde etkinliğin daha belirgin hale geldiği saptanmıştır. Bu risk faktörlerinin birlikteliğinde hastalığa özgü sağkalımın belirgin derecede azaldığı bilinmektedir (3). Bu çalışma ile daha önceki çalışmalarda yer almayan bazı klinik ve tümör ile ilişkili faktörlerde değerlendirilerek literatüre katkı sunulacaktır.
Projenin kaynağını oluşturan literatür listesi:
 1. Hsieh JJ, Purdue MP, Signoretti S, et al. Renal cell carcinoma. Nat Rev Dis Primers 2017;3:17009.
 2. Casuscelli J, Hsieh JJ. Are We Raedy for Adjuvant Sunitinib in High-risk Renal Cell Carcinoma ? Eur Urol 2017
 3. Bandini M, Smith A, Zaffuto E et al. Effect of pathological high‑risk features on cancer‑specific mortality in non‑metastatic clear cell renal cell carcinoma: a tool for optimizing patient selection for adjuvant therapy . World J Urol 2017
Projede kullanılabilecek mevcut olanaklar: Projede Üroonkoloji Derneği Böbrek Tümörü Veri Tabanında kayıtlı hasta verileri kullanılacaktır.
Projenin öngörülen süresi (Projenin her bir aşaması için öngörülen süreler belirtilmelidir): Etik kurul onayı alınması – 1 ay

Hasta verilerinin elde edilmesi – 1 ay

Verilerin standardizasyonu ve analizi – 1 ay

Proje için gerekli yeni demirbaş, araç, teçhizat ve sarf malzemeleri ve bunların nereden/nasıl sağlanacağı (Her bir kalem için malzeme adı, miktarı ve tutarı belirtilmelidir):

 

TUO-RE-19-01 - Böbrek tümöründe mutasyon ve biyobelirteç
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-RE-19-01
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Serdar Çelik

Yürütücüler: Zekiye Sultan Altun

Safiye Aktaş

Güven Aslan

Çalışmanın Uzun Adı: Böbrek Tümörlerinde Yeni Nesil Moleküler Yöntemler ile Sıvı ve Doku Örneklerinden Mutasyon ve Biyobelirteç Analizi
Çalışma Grubu: Ortak Proje
Çalışmanın Kısa Özeti: Çalışmamızda böbrek tümörü nedenli opere edilen ve renal hücreli karsinom tanısı alan hastaların tümör dokusu, peritümöral doku, kan ve idrar örneklerinden next generation sekans analizi ile bugüne dek tanımlanmış böbrek tümörleri ile ilişkili genlerdeki değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin biyobelirteç olma potansiyellerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Elde edilen verilerden böbrek tümörlerinde saptanan mutasyonlar ve oranları, mutasyonların patolojik sonuçlar ile ilişkisi, kanser heterojenitesi, ilaç direnci ve mekanizmaları, lokal nüks ve metastaz ilişkisi ile cerrahi sonrası progresyonu öngörme potansiyeli olan biyobelirteçler araştırılacaktır. Tümör dokusunda belirlenen değişikliklerin, hem peritümöral doku ile uyumu, hem de idrar ve kan örneklerinde saptanan değişikliklerle uyumu ve bu değişikliklerin biyobelirteç olma potansiyelleri, yine cerrahi sonrası progresyonu öngörme etkinlikleri araştırılacaktır.

Elde edilen bilgiler ile hedefe yönelik tedavi planlarının ve bireyselleştirilmiş tedavi modalitelerinin geliştirilmesi için toplumumuza yönelik ön veriler elde edilecektir.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Çalışmaya katılan merkezlerde böbrek tümörü tanısı alan ve nefrektomi planlanan >18 yaş gönüllüler
Hasta Alım Kriterleri: ·         Çalışmaya katılan Böbrek tümörü

·         En az 12 ay takibi olmak

·         İlk tanı başka yerde almamış olmak

Hasta Dışlama Kriterleri: Küçük böbrek tümörü olan hastalar
Çalışmnın Durumu: Hasta alımı devam ediyor
Hedeflenen Hasta Sayısı: 300 hasta
Başlangıç Tarihi: 2019, Manisa Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2024, Bahar Toplantısı
Veri Tabanları:
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Tanımlayıcı Araştırma
Çalışma Dizaynı Prospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 DEÜ Etik Kurulu
NCT/EudraCt No: TUO-RE-19-01
Sponsor Bilgileri:

 

 

TUO-RE-14-03 - SIB Skoru
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-RE-14-03
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

Dr. Haluk Özen

Dr. Bülent Akdoğan

Dr. Mesut Altan

Dr. Burak Çıtamak

Çalışmanın Uzun Adı: Nefron Koruyucu Cerrahide Rezeksiyon Tekniğinin Standardize Edilmesi: Yüzey-Ara-Taban Sınır Skoru, Prospektif Çok Merkezli Çalışma
Çalışma Grubu: Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu
Çalışmanın Kısa Özeti: Parsiyel nefrektomide yeni bir standardizasyon yöntemi belirlemek için yüzey-ara- taban sınır skoru oluşturmak hedeflendi.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Parsiyel Nefrektomi Yapılan RCC hastaları
Hasta Alım Kriterleri: Robotik-Laparoskopik-Açık Parsiyel nefrektomi hastaları
Hasta Dışlama Kriterleri:
Çalışmanın Durumu: Hasta alımı devam ediyor.
Hedeflenen Hasta Sayısı: 150
Başlangıç Tarihi: 01/04/2015
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 01/11/2015
Veri Tabanları: Üroonkoloji Derneği Böbrek Hücreli Kanser Takip Veritabanı.
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Çok merkezli
Çalışma Dizaynı: Prospektif- çok merkezli
Çalışmada Kullanılacak Formlar: https://www.dropbox.com/s/wv4pp9tbbwwwl0l/Final%20Tips%20regarding%20the%20SIB%20score.docx?dl=0
Veri Girişi: www.lapuro.org
Çalışma Metni:  https://www.dropbox.com/s/fsrf5g7ov5xea9p/Project%20Draft%20-%2017%2007%202014.doc?dl=0
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu
NCT/EudraCt No:  TUO-RE-14-03
Sponsor Bilgileri:
  Yok

 

TUO-RE-14-01 - RHK T2 evrede tümör boyutunun prognostik değeri
Çalışma Kısa Kodu: TUO-RE-14-01
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Tayyar Alp Özkan – Çalışma dizaynı, veri toplama
Çalışmanın Uzun Adı: Böbrek Hücreli Kanser T2 Evresinde Tümör Boyutunun Prognostik Değeri
Çalışma Grubu: Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu
Çalışmanın Kısa Özeti: Böbrek hücreli kanser (BHK) için 2010 TNM’de pT2 evresinde yapılan değişikliklerin geçerliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. pT2 evre tümörler için tümör boyutunun öngörü değeri . pT2 tümörlerde sağ-kalımı etkileyen değişkenlerin belirlenmesi (klinik ve laboratuvar)
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Böbrek hücreli kanser tanısı ile radikal veya parsiyel nefrektomi yapılmış, böbreğe sınırlı tümörü olan hastalar.
Hasta Alım Kriterleri:
 • 1994-2014 yılları arasında opere edilmiş
 • En az 2 yıl takip süresi olan.
 • pT2 (böbreğe sınırlı, > 7 cm) tümör hastaları
Hasta Dışlama Kriterleri: Yok.
Çalışmanın Durumu:
 Hasta alımı başlatıldı.
Hedeflenen Hasta Sayısı: 500
Başlangıç Tarihi: Genel kurul onayını aldı, yönetim kuruluna onay için sunulacak
Bitiş (Öngörülen) Tarihi:
Veri Tabanları: Üroonkoloji Derneği Böbrek Hücreli Kanser Takip Veritabanı.
Kontrol Aralıkları: Aktif veritabanı ile aylık kontroller yapılmaktadır.
Klinik Çalışmanın Tipi: Longitudinal, Retrospektif
Çalışma Dizaynı: Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Online veriformaları olarak veritabanı kullanılacaktır.
Veri Girişi: www.lapuro.org
Çalışma Metni
Etik Kurul Bilgileri:

Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

Henüz sonuçlanmadı.
NCT/EudraCt No:  TUO-RE-14-01
Sponsor Bilgileri: