Tarihçe

ÜROONKOLOJİ   DERNEĞİ  TARİHÇESİ

Üriner sistem kanserleri alanındaki hızlı gelişmelerin yanı sıra mesleki ve bilimsel üretkenliği yüksek meslektaşlarımızın üroonkolojiye eğilimlerinin fazla olması bizleri zaman içerisinde bir dernek çatısı altında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma, sosyal bir dayanışma yaratma düşüncesine götürdü.

Önceleri deneyimli meslektaşlarımız öncülüğünde yurt çapında bazı toplantılar ve çok merkezli çalışmalarla sınırlı kalan birlikteliğimizi sonraları Türk Üroloji Derneği çatısı altında Üroonkoloji Alt Çalışma grubu olarak kısmen derlemeye çalıştık. Ancak bu gayretler üroonkolojiyi günlük pratiğinde yoğun uğraşı haline getiren ürolog için yeterli olmadı ve çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya yönelik beklentilerini tam olarak karşılayamadı.

Bu gereksinimleri karşılayabilmek amacı ile 1999 yılında ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar, kongreler düzenlemek, üroonkoloji eğitiminde kullanılacak dergi, kitap gibi yayınları hazırlamak, fakülte ve uzmanlık sonrası akademik geliştirme çalışmalarını sürdürmek, araştırmalar yapmak, üyelerinin mesleki çalışmalarında yetişme ve gelişmelerini sağlamak, haklarını korumak ve arttırmak, gerektiğinde devlet organları ve tüzel kuruluşlarla amaçları yönünde ilişki kurarak güç birliği ve yararlık sağlamak amacıyla gurubumuz Üroonkoloji Derneğiçatısı altında bir araya geldi.

Derneğimizin ilk Yönetim Kurulu Kurucu Başkan Dr. Atıf Akdaş’ ınyanı sıra Dr. Haluk Özen, Dr. Ahmet Erözenci, Dr. Yaşar Bedük, Dr. Erdinç Ünlüer, Dr. Levent Türkeri ve Dr. Ziya Kırkalı tarafından oluşturuldu. Derneğimizin sonraki dönemlerinde oluşan Yönetim Kurullarımıza dernek internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Üroonkoloji Derneğikuruluşundan itibaren tüzüğünde belirtilen hedeflerine uygun olarak yoğun bir bilimsel ve mesleki toplantı programı oluşturdu. İki yıl aralarla düzenlenen kongrelerin dışında yılda en az üç kez olmak üzere büyük merkezlerin dışında görev yapan meslektaşlarımızı desteklemek amacı ile bölgesel toplantılar, yılda 2 kez üyelerimizin katıldığı, güncel bilimsel konuların konuşulduğu  ve araştırmaların planlandığı bahar toplantıları rutin aktiviteler olarak gerçekleştirildi.

En büyük bilimsel organizasyonumuz olan Üroonkoloji Kongresi’nin kökeni 1992 yılında ilk defa Dr. Haluk Özen önderliğinde düzenlenen uluslar arası katılımlı Ankara Üroonkoloji Kursu’na dayanmaktadır. Derneğimizin kuruluş yılındaki ilk kursumuzda alanlarında birbirlerinden değerli 9 yabancı konuşmacı ile yüksek katılımlı birliktelik sağladık. Antalya’da gerçekleştirdiğimiz 2001 yılındaki kursumuzda talihsiz 11 Eylül olayları nedeniyle bir konuşmacımız dışında yabancı konuklarımız katılamadılar ama çok sayıda yetkin yerli konuşmacı ve 650 katılım ile kursumuzu başarıyla tamamladık.

Ondört  yabancı konuşmacı ve binin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz 8. Üroonkoloji Kursumuzun ardından gelen toplantımızla Üroonkoloji Kongresi yapısında meslektaşlarımızla bir araya gelmeye başladık. Cumhuriyetimizin kuruluş günü ile örtüşen 10. Üroonkoloji Kongresi bizler için ayrı bir değer ve önem taşıyor.

Türk ürolojisinde bir klasik haline gelen, ulusal toplantıların ve üroonkolojinin güncel standartlarını belirleyen Üroonkoloji Kongrelerimiz toplumsal ve sosyal gereksinimlere yönelik programlarıyla da meslektaşlarımızın beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir. Prof. Emre Kongar, İlhan Selçuk gibi fikir insanlarını kongremizde ağırlamaktan onur duyuyoruz.

Üroonkoloji alanındaki hizmetlerin ve bilginin ülke genelinde standardize edilmesini hedefleyen derneğimiz 2008 yılından itibaren üroloji uzmanı yetiştiren kliniklerin asistan eğitimini desteklemek amacıyla “Üroonkoloji Okulu” çalışmalarını başlattı. Dr. Ahmet Erözenci ve Dr. ÇağÇal’ ın önderliğinde teorik ve pratik üroonkoloji eğitimi verilmesine uygun kurgulanan okul çalışmalarına Türkiye’nin her yerinden uzmanlık öğrencisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde konuk edildi. Programa kabul edilen öğrenciler derneğimiz tarafından sağlanan olanaklarla 2 günlük teorik eğitim sonrasında 15 gün süreyle lider üroonkoloji kliniklerimizde uygulama çalışmalarına katılma fırsatı bulabildiler.

Üroonkoloji Derneği eğitimini yurtdışında sürdürmek isteyen meslektaşlarımızı da verdiği burslarla desteklemektedir.

Üroonkoloji alanında bilimsel çalışmalar ve hizmetleri ile öne çıkan meslektaşlarımızın emekleri derneğimizin Bilim veAraştırma Ödülleriile taçlandırılmaktadır. Bu güne kadar ödüle değer görülene meslektaşlarımız kronolojik olarak şöyledir:

2005 yılı Bilim Ödülü; Dr.Sümer Baltacı, Araştırma Ödülü; Dr.Sinan Sözen,

2007 yılı Bilim Ödülü; Dr. Can Öbek, Araştırma Ödülü; Dr.Saadettin Eskiçorapçı ve Dr.Taner Divrik,

2009 yılı Bilim Ödülü; Dr.Levent Türkeri, Araştırma Ödülü; Dr.Aydın Mungan ve Dr.Öztuğ Adsan,

2011 yılı Bilim Ödülü; Dr.Yaşar Bedük, Araştırma Ödülü; Dr.Fehmi Narter ve Dr.Taner Divrik, Hizmet Ödülü; Dr.Atıf Akdaş.

Derneğimiz bu konudaki tek dernek olduğu ve bütün ülkeyi kapsadığı için “Türk” isminin alınması konusunda 2008 yılının 11. ayında ilk resmi başvurusunu yapmıştır. Ancak Sağlık Bakanlığı görüşü çerçevesinde İçişleri Bakanlığı, asıl üyelerin sadece ürologlardan oluştuğu, kanunun vazgeçilmez parçası olması gereken medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve patoloji dallarındaki üyelerin ancak danışman üye olabildiği ve oy verme haklarının olmadığı gerekçesiyle bu talebimizi reddetti. Bunun üzerine ilk genel kurulumuzda söz konusu üyelerin de asıl üye olabileceği kararını aldık. 2009 yılındaki başvurumuzda bütün gerekli şartları karşılamamıza ve benzeri hiçbir derneğin bulunmamasına rağmen, talebimiz yine Sağlık Bakanlığı görüşü doğrultusunda bu kez hiçbir gerekçe göstermeden reddedildi. Gerekçeye ilişkin bilgilenmek amacı ile yaptığımız başvurulara cevap dahi alamadık. “Türk” ismini alamamakla beraber derneğimiz tüm ülkeyi kapsayan ve üst düzey üroonkolojik çalışmaları yürüten bir marka dernek olma niteliğine sahiptir.

Derneğimiz oldukça nitelikli ve yaygın bir yayın politikası geliştirmiştir. Yayım hayatına 2002 Şubat ayından başlayan Üroonkoloji Bülteniperiyodik olarak yılda 4 defa basılmakta olup, her sayısı belirli bir konuyu ayrıntısı ile irdeleyen derleme yazılar ve eğitici olgu sunumları içermektedir. Ayrıca tüm ürologlara yönelik hazırlanan üroonkoloji ameliyatlarının görsel olarak sunulduğu dijital görüntüler de bülten ile birlikte sunulmaktadır. Üroonkoloji Bülteni  Türkiye çapında yaklaşık 2000 meslektaşımıza ulaştırılmaktadır.

Üroonkoloji Derneği bugüne kadar çalışma alanında yayınladığı 5 adet kapsamlı ve özgün kitapla meslektaşlarına eğitim hizmetini her yönüyle verme iddiasını kanıtlamıştır. İlk olarak 2007 yılında editörlüğünü Dr.Haluk Özen ve Dr.Levent Türkeri’nin yaptığı ve 125 yazarın katkısı ile hazırlanan Üroonkoloji Kitabı meslektaşlarımızın hizmetine sunuldu. Daha sonraları sırasıyla; editörlüğünü Dr.Sümer Baltacı’nın yaptığı Ürolojide Yeni Ufuklar:Üroonkoloji, Editörlüklerini Dr. Sinan Sözen ve Dr. Cenk Bilen’in yaptığı Üroonkolojik Laparoskopi Atlası, editörlüklerini Dr. Aydın Mungan, Dr.Bülent Akdoğan ve Dr. Kamil Çam’ın yaptığı Üroonkoloji AçıkCerrahi Atlasıve son olarak editörlüğünü Dr. Levent Türkeri, Dr. Ayşe Özer ve Dr. Fehmi Narter’in yaptığı Moleküler Üroloji kitabı yayımlandı.

Bugün 14. yaşını sürmekte olan derneğimiz alanlardaki 300 den fazla üyesiyle ülkemiz üroonkolojisine uzmanlaşmış çalışma grupları (Prostat Hastalıkları,Mesane Tümörleri, Böbrek-Testis Tümörleri, Yaşam Kalitesi, Minimal İnvazif Üroonkoloji, Patoloji) ile hizmet etmektedir.

Prof. Dr. Yaşar Bedük Hocamızın emekleriyle hazırlanmıştır.