Önceki Yönetim Kurulu Üyeleri

Kurucu Yönetim Kurulu - 1999
Dr. M. Atıf Akdaş MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. A. Haluk Özen HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. M. Yaşar Bedük ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. N. Levent Türkeri MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. N. Ahmet Erözenci İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Dr. Ziya Kırkalı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. S. Erdinç Ünlüer S.B. İSTANBUL HASTANESİ
1. Dönem Yönetim Kurulu - Şubat 2000
Dr. M. Atıf Akdaş MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. A. Haluk Özen HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. M. Yaşar Bedük ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. N. Levent Türkeri MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. N. Ahmet Erözenci İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Dr. Ziya Kırkalı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. S. Erdinç Ünlüer S.B. İSTANBUL HASTANESİ
Dr. İbrahim Cüreklibatır EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Murat Lekili CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2. Dönem Yönetim Kurulu - Şubat 2002
Dr. A. Haluk Özen HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. N. Levent Türkeri MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. M. Atıf Akdaş MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Ziya Kırkalı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. N. Ahmet Erözenci İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Dr. Can Öbek İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Dr. Özdal Dillioğlugil KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
3. Dönem Yönetim Kurulu - Şubat-2004
Dr. A. Haluk Özen HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. N. Levent Türkeri MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. M. Yaşar Bedük ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Ziya Kırkalı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. N. Ahmet Erözenci İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Dr. M. Cemil Uygur ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ
Dr. Ferruh Zorlu S.B. TEPECİK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
4. Dönem Yönetim Kurulu - Şubat 2006
Dr. A. Haluk Özen HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. M. Yaşar Bedük ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. A. Çağ Çal EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Cemil Uygur ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ
Dr. Ferruh Zorlu S.B. TEPECİK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
Dr. N. Levent Türkeri MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. N. Aydın Mungan KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
5. Dönem Yönetim Kurulu - Şubat 2009
Dr. M. Yaşar Bedük ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. A. Haluk Özen HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. N. Levent Türkeri MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. A. Çağ Çal EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. T. Sinan Sözen GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. N. Aydın Mungan KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Süleyman Ataus İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
6. Dönem Yönetim Kurulu - Şubat 2011
 

Dr. N. Levent Türkeri MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. A. Çağ Çal EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. T. Sinan Sözen GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Sümer Baltacı ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Süleyman Ataus İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Dr. N. Aydın Mungan BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Gökhan Toktaş S.B İSTANBUL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
7. Dönem Yönetim Kurulu - Şubat 2013
 

Dr. Çağ Çal Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Dr. Sinan Sözen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Dr. Talha Müezzinoğlu Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Dr. Gökhan Toktaş S.B İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
Dr. Levent Türkeri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Dr. Kutsal Yörükoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
Dr. Yıldırım Bayazıt Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

 

8. Dönem Yönetim Kurulu - Mart 2015
Dr. Sümer Baltacı ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. A. Çağ Çal EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Güven Aslan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Sinan Sözen GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Levent Türkeri MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Talha Müezzinoğlu CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Bülent Akdoğan HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
9. Dönem Yönetim Kurulu - Mayıs 2017
Dr. Sinan Sözen GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Aydın Mungan BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Güven Aslan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Bülent Akdoğan HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Sümer Baltacı ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Levent Türkeri MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. A. Çağ Çal EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Talha Müezzinoğlu CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Saadettin Eskiçorapçı ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Özgür Yaycıoğlu ADANA MEDLİNE HASTANESİ
Dr. İlker Tinay MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 

10. Dönem Yönetim Kurulu - Mayıs 2019
Dr. Süleyman Ataus ÜROLOJİ FORTE MERKEZİ
Dr. Güven Aslan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Saadettin Eskiçorapçı ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Barış Kuzgunbay BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Sinan Sözen GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Talha Müezzinoğlu CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Özgür Yaycıoğlu ADANA MEDLINE HASTANESİ 
Dr. İlker Tinay MARMARA  ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Cenk Yücel Bilen HACETTEPE  ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Murat Koşan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. T. Alp Özkan ACIBADEM KOCAELİ HASTANESİ

 

11. Dönem Yönetim Kurulu – Eylül 2021
Dr. Güven Aslan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Cenk Yücel Bilen HACETTEPE  ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. İlker Tinay MARMARA  ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Evren Süer ANKARA  ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Süleyman Ataus VİTAL FULYA
Dr. Fehmi Narter ACIBADEM KADIKÖY HASTANESİ
Dr. T. Sinan Sözen GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. H. Kamil Çam MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Saadettin Eskiçorapçı ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. Volkan İzol ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. T. Alp Özkan ACIBADEM KOCAELİ HASTANESİ