Görüntülü Sunumlar

Yüzeyel Mesane Tümörlerine Yaklaşım Toplantısı
(Sheraton Hotel & Convention Center – ANKARA)
20 Nisan 2007 Cuma

 

Bahar Dönemi Bilimsel Toplantısı
(Koru Otel Abant-BOLU)
2 Haziran 2007 Cumartesi