ADRENALEKTOMİ (SÜRRENALEKTOMİ) AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

ANESTEZİ BİLGİLENDİRME ONAM FORMU

MESANE TÜMÖRÜ – TURm (TRANSÜRETRAL MESANE TÜMÖR REZEKSİYONU) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
NEFROÜRETEREKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
PROSTATEKTOMİ-TURP (TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYON) VE AÇIK PROSTAT AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ AMELİYATI (BÖBREĞİN BİR KISMININ VEYA TAMAMININ ÇIKARILMASI) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
LAPAROSKOPİK RADİKAL SİSTEKTOMİ ve ÜRİNER DİVERSİYON AMELİYATI BİLGİLENDİRME ONAM FORMU
LAPAROSKOPİK RETROPERİTONEAL LENF NODU DİSEKSİYONU (RPLND) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
MESANE TÜMÖRÜ – TURm (TRANSÜRETRAL MESANE TÜMÖR REZEKSİYONU) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
NEFREKTOMİ AMELİYATI (BÖBREĞİN BİR KISMININ VEYA TAMAMININ ÇIKARILMASI) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
NEFROÜRETEREKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
RADİKAL PROSTATEKTOMİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
RADİKAL SİSTEKTOMİ VE ÜRİNER DİVERSİYON AMELİYATI BİLGİLENDİRME FORMU
RADİKAL ORŞİEKTOMİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
SİSTOSKOPİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKKTOMİ AMELİYATI (BÖBREĞİN BİR KISMININ LAPAROSKOPİK YÖNTEMLE ÇIKARTILMASI) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
SUPRAPUBİK SİSTOSTOMİ KONULMASI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
TRANSREKTAL PROSTAT ULTRASONU VE BİYOPSİSİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
SİSTOSKOİ VE RETROGRAD PYELOGRAFİ (ÜRETERAL STENT KONULMASI) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU