Toplantı Sunumları

11. Üroonkoloji Kongresi Sunumları, 06 - 10 Kasım 2013

6 – 10 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 11. Üroonkoloji Kongresi, kamera görüntüleri ve sunumları webcast düzenine getirilerek kullanımıza sunulmuştur.

Aşağıdaki linki tıklayarak kongremiz sunumlarına ulaşabilirsiniz.

http://uroonkoloji11.naklenkongre.com

10. Üroonkoloji Kongresi Sunumları, 26 - 30 Ekim 2011

26 – 30 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 10. Üroonkoloji Kongresi, kamera görüntüleri ve sunumları webcast düzenine getirilerek kullanımıza sunulmuştur.

Aşağıdaki linki tıklayarak kongremiz sunumlarına ulaşabilirsiniz.

http://uroonkoloji10.naklenkongre.com

Eskişehir Toplantısı, Mayıs 2009

Her Boyutu ile Üroloji Eskişehir Toplantı Sunumları
09.30-09.50 Prostat Kanseri Tarama ve PSA

  Dr. Cemil Uygur
09.50-10.10 AÇIK RETROPUBİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ

  Dr. Cavit Can
09.50-10.10 Olgu 1

  HALUK OZEN
10.10-10.20  Olgu 2

  HALUK OZEN
10.20-10.30 NEDEN LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ(LRP)?

  Doç.Dr.Saadettin Eskiçorapçı
10.30-10.40 Olgu 3

  HALUK OZEN
10.40-10.50 Lokalize Prostat Kanserinde Kriyoterapi

  Dr. Sinan SÖZEN
10.45-11.00 (İleri Evre) Prostat Kanserinde HORMONAL TEDAVİ

  Dr. Kamil ÇAM
11.00-11.20 HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ

  Dr. Mustafa KAPLAN
11.20-12.00 Prostat Kanseri Olgu Sunusu

   Dr. Çağatay Göğüş
   Dr. Bülent Günlüsoy
   Dr. Hakan Gemalmaz
   Dr. Emre Tüzel
   Dr. Şeref Başal
11.40-12.00 KILAVUZLAR NE DİYOR ?

  Dr. Şeref Başal
13.00-13.20 POSTPROSTATEKTOMİ İNKONTİNANS ERKEK SLİNGİ

  Prof. Dr. Ali ERGEN
13.20-13.40 Prostatektomi Sonrası İdrar Kaçırmada Yapay Üriner Sfinkter

  Dr. Nihat Arıkan
13.40-14.00  Radikal Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinans – Minimal İnvazif Girişimler

  Dr. İlker Şen
14.15-14.35 İNMEMİŞ TESTİS; Neler Değişiyor ?

  DR. TARKAN SOYGÜR
14.35-14.45 ÇOCUKLARDA TEK TARAFLI ANTENATAL HİDRONEFROZ

  Dr. Nihat ULUOCAK
14.35-15.35 Hidronefroz, Vezikoüreteral Reflü, İşeme Disfonksiyonu

  ŞABAN SARIKAYA
14.45-15.10 HANGİ REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM?

  Dr. Kaya Horasanlı
15.10-15.35 Çocuklarda işeme disfonksiyonu: genel bir bakış

  Dr. H. Serkan DOĞAN
15.45-16.00 Ejakülasyon Fizyolojisi ve Prematür Ejakülasyon Fizyopatolojisi

  Dr. Aydın YENİLMEZ
16.00-16.15 Prematür Ejakülasyon Klinik ve Tanı

  Dr. Levent Peşkircioğlu
16.15-16.30 Prematür Ejakülasyonda Tedavi

  Dr. Atilla Arıdoğan
16.30-17.15 OLGU TARTIŞMALARI

   Prof.Dr. Güner K. ÖZGÜR

Prof. Dr. Hamdi ÖZKARA

    Prof. Dr. Bülent ALICI (İstanbul)
    Prof. Dr. Tahir TURAN (Denizli)
    Uz. Dr. Haluk KULAKSIZOĞLU (Konya)

9. Üroonkoloji Kongresi Sunumları, 4 – 8 Kasım 2009

4 – 8 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 9. Üroonkoloji Kongresi sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Antakya Toplantısı, 8 Mart 2008

Mesane Böbrek Tümörleri Toplantısı Sunumları – 8 Mart 2008, Antakya
09:00-09:20 PATOLOG GÖZÜYLE BÖBREK TÜMÖRLERİ

  Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU
09:20-10:10 Açık Radikal Nefrektomi Açık Parsiyel Nefrektomi

  Dr. Bülent Soyupak
10:10-10:30 Renal hücreli karsinomda hedefe yönelik tedavi mekanizmaları Targeted Therapy

  Dr. Haluk Özen
11:00-11:20 Böbrek Kanserinde Prognostik Sınıflamalar

  Dr. Özgür Yaycıoğlu
11:20-11:40 ORTA-YÜKSEK RİSKLİ METASTATİK BÖBREK KANSERLERİNDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ

  Prof. Dr. Levent Türkeri
13:10-13:40 Radikal Sistektomi – Kasa İnvazif Mesane Tümörünün Tedavisinde

  Dr. Çağ Çal

MESANE KANSERİNDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ

  Fadıl Akyol
13:40-14:10 SİSTEKTOMİ SONRASI İNKONTİNAN DİVERSİYONLAR

  Prof. Dr. N. Aydın Mungan, Ph.D.

Sistektomi Sonrası İdeal Diversiyon Tekniği: Kontinan Diversiyonlar

  Dr. Kadir Türkölmez
14:10-14:30 İNVAZİF MESANE TÜMÖRÜNDE KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR

  Doç. Dr. Murat BOZLU
14:45-16:10 Renal Hücreli Ca Klinik olgular

  Prof.Dr.Atıf Akdaş

Olgu

  Yaşar Bedük

Böbrek Kanseri

Renal Hücreli Karsinom Metastatik Hastalıkta Tedavi Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesane Kanseri

T1G3 MESANE KANSERİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Prof. Dr. Levent Türkeri

Yüzeysel Mesane Tümörlerinde Risk Gruplarına Göre Tedavi Dr. Bülent Soyupak

İnvaziv Mesane Kanserlerinin Tedavisinde Mesane Koruyucu Yaklaşımlar Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesane Tümörlerinin Doğal Seyri ve Moleküler Prognostik Faktörler Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Testis Kanseri

Prof. Dr. Axel Heidenreich, 19 Haziran 2005

Yaşam Kalitesi

Yaşam Kalitesi -1

Yaşam Kalitesi -2 Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Üroonkoloji Derneği-Güz Dönemi YK Alt Grup Bilimsel Toplantısı, 26-28 Kasım 2004, Ankara

Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi Dr. Hakan Gemalmaz, ADÜTF Üroloji AD.

Sistektomi sonrası yaşam kalitesi Dr. Gökhan Toktaş

Benign Prostat Hiperlazisi ve Yaşam Kalitesi Dr. H. Kamil ÇAM Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Böbrek ve Testis Tümörlerinde Yaşam Kalitesi Dr. Cenk Yücel Bilen

EORTC QLQ C-30 Dr. Ferruh Zorlu

Kısa From-36 (SF-36) Dr. Talha Müezzinoğlu

Ölçek / Modül GELİŞTİRME Dr. Talha Müezzinoğlu

Scientific English

Scientific English A Skeleton Approach Background Philosophical Considerations a) What is the aim? b) What is research? c) What are our tools? d) What are the building blocks?


Cancer Epidemiology in the Turkish World : Past, Present and Future Malcolm A Moore Head UICC-ARO, Chief Editor APJCP, Coordinator Asian Pacific Organization for Cancer Prevention and Control Dokümana ulaşmak için tıklayınız.