Minimal İnvaziv Üroonkolojik Cerrahi Çalışma Grubu –  Bitmiş veya Tamamlanmış Çalışmalar

TUO-MI-07-01 - Açık ve Laparoskopik Radikal Nefrektomide Yaşam Kalitesi
Çalışma Kısa Kodu: TUO-MI-07-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

 

Cenk Acar  – Yazım istatisitk

Cenk Bilen – Dizayn Takip

Yıldırım Bayazıt –  Hasta Katılımı

Güven Aslan – Hasta Katılımı

Artan Koni –  Hasta Takibi ve Formların Doldurulması

Erem Başok – Hasta Katılımı

Mustafa Kaplan – Hasta Katılımı

Çalışmanın Uzun Adı:

Açık ve Laparoskopik Radikal nefrektomiyi takiben izlemde yaşam kalitesi

Çalışma Grubu:

Minimal İnvaziv Üroonkolojik Cerrahi  Çalışma Grubu + Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

 Bu çalışmada açık ve laparoskopik radikal nefrektomi sonrası hastalar prospektif olarak takip edilmiş ve yaşam kalitesi açısından gruplar arasında farklılık izlenmemiştir.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

 Lokalize böbrek tümörü hastaları

Hasta Alım Kriterleri:

 Lokalize böbrek tümörü hastaları

Hasta Dışlama Kriterleri:

Klinik olarak tespit edilmiş T4 hastalık, vena cava trombusu, kognitif disfonksiyon, nöromüsküler hastalıklar geçirilmil abdominal veya teroperitoneal cerrahi.  

Çalışmanın Durumu:

Çalışma tamamlandı

Hedeflenen Hasta Sayısı:

 100 + 100 (Bulunan 72- 39)

Başlangıç Tarihi:

2007

Bitiş  Tarihi:

2010

Veri Tabanları:

Çalışma tamamlandı.

Kontrol Aralıkları:

Pre-op post

Klinik Çalışmanın Tipi:

 Prospektif Non- randomize

Çalışma Dizaynı:

Prospektif Non- randomize 

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

 Çalışma tamamlandı

Veri Girişi:

 

Çalışma Metni

 http://www.urologyjournal.org/index.php/uj/article/view/2475/993

Etik Kurul Bilgileri:

Başvuru Yeri:

Tarihi:

Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

TUO-MI-07-01

Sponsor Bilgileri: