Misyon – Vizyon

Misyon

Üroonkoloji Derneğinin amacı; ulusal, uluslararası ilgili kurum ve derneklerle iletişimi artırarak, çalışmalar tasarlayıp gerçekleştirerek, eğitsel yayınlar hazırlayarak ve bilimsel toplantılar düzenleyerek ürolojik onkoloji alanında geniş kitlelere ışık tutabilecek uluslararası ölçekte çağdaş, saygıdeğer ve önde gelen bir kurum olmaktır.

Vizyon

Üroonkoloji alanında;

  • Bilimsel veri üretilmesi için ulusal ve uluslararası katılımlı; temel bilimler ve klinik araştırma çalışmaları yapmak, yürütmek ve teşvik etmek
  • Bu çalışma ve bilgilerin ışığında, üroonkoloji alanının ileri düzeyde gelişmesini ve verilen sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak
  • Ülkemizde Üroonkoloji üst uzmanlık programının uygulanması için çalışmalar yapmak.
  • Ürolojik tümörler konusunda sosyal sorumluluk çerçevesinde halkın bilgi ve bilinç düzeyini arttıracak yaygın ve etkin faaliyetler düzenlemek
  • Güncel ve doğru bilgilerin hekimlere hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi için, uluslararası katılımı da hedefleyen kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel programlar ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, teşvik etmek
  • Saygınlığı yüksek, uluslararası indekslerce taranan ve alanında yurtdışından makale kabul eden bilimsel bir tıp dergisini hayata geçirmek
  • Üroonkoloji alanında özgün kitaplar, görüntülü eğitim materyalleri hazırlamak
  • Üroonkoloji alanındaki sağlık politikalarının etkinliği kanıtlanmış yenilikleri, gelişmeleri ve yöntemleri takip edecek şekilde oluşturulması için kamu yöneticileri ile işbirliği yapmak, çeşitli platformlarda bilgilendirici girişimler yapmak.