Toplantılar

Transperineal MR Füzyon Biyopsi

Dr. Talha Müezzinoğlu ve Dr. Bora Özveren Transperineal MR Füzyon Biyopsi yapabilmek gerekli bütün işlemleri detaylı anlatıyor.

Türkiye Prostat Kanseri Haritası Basın Toplantısı – 15 Aralık 2020

Türk Üroonkoloji Derneği tarafından, “ Türkiye Prostat Kanseri Haritası” sonuçları, basın toplantısı ile 15 Aralık 2020 tarihinde kamuoyuna açıklandı. Toplantının tekrarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2018


Üroonkoloji Manisa Toplantısı (Multidisipliner Metastatik Prostat Kanseri Toplantısı) (17 Şubat 2018)


ASCO Direct Highlight of GU 2017


Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, 16 – 18 Aralık 2016

5. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı

Bilimsel Program

16 Aralık 2016
13:15-13:30 Açılış Serdar Özkök
 Mesane Tümörleri
13:30-15:00 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri
Oturum Başkanları: Ferruh Zorlu, Ahmet Özet
Tümör progresyonunu öngörmede yeni belirteçler
Banu Sarsık
İntravezikal tedavide güncelleme Aydın Mungan BCG tedavisinde değişen kavramlar (uygulama ve başarısızlık)
Barış Kuzgunbay
Re-TUR yararı, zamanı, tekniği
Sümer Baltacı
Refrakter T1G3 hastalıkta radyoterapinin yeri var mı?
Fulya Ağaoğlu
Soru-Tartışma
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:15 Kasa İnvaze Mesane Kanseri
Oturum Başkanları: Yaşar Bedük, Emin Darendeliler
Organ koruyucu yaklaşımlar
Nilgün Özbek Okumuş
Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite
Güven Aslan
Yaşlı hastada yaklaşım
Aziz Karaoğlu
Soru-Tartışma
16:15-17:15 Sistemik Tedaviler
Oturum Başkanları: Feridun Şengör, Sedat Koca
Neoadjuvan-adjuvan kemoterapi
Mert Başaran
İmmunoterapi
Mehmet Akif Öztürk
TCC dışı tümörlere yaklaşım
Mert Başaran
Soru-Tartışma
17:15-18:00 Olgularla Üst Üriner Sistem Tümörleri
Oturum Başkanları: Süleyman Ataus, Nil Molinas Mandel
Ürolog
Bülent Akdoğan
Radyasyon Onkoloğu
Deniz Yalman
Medikal Onkolog
Mustafa Erman
17 Aralık 2016
08:00-08:30 Akılcı İlaç Kullanımı Fatma Sert
Prostat Kanseri
08:30-09:15 Tarama-Tanı
Oturum Başkanları: Turgut Alkibay, Müge Akmansu
PSA taramasında güncel durum
Talha Müezzinoğlu
Lokal tedavi sonrası izlemde PSA
Zümre Arıcan Alıcıkuş
Prostat biyopsisi: Random vs füzyon
Can Öbek
Soru-Tartışma
09:15-10:15 Lokalize Prostat Kanseri-Düşük Risk
Oturum Başkanları: Sümer Baltacı, Fazilet Öner Dinçbaş
Aktif izlemde güncel durum
Sadettin Eskiçorapçı
Robotik cerrahi döneminde RP
Sinan Sözen
Hangi RT yöntemi
Gökhan Özyiğit
Soru-Tartışma
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-11:30 Uydu Sempozyumu – Sanofi
mKRPK Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım ve Kemoterapinin Yeri
Oturum Başkanı: Sevil Bavbek
Konuşmacılar: Levent Türkeri, Mustafa Erman
11:30-12:30 Lokalize Prostat Kanseri-Yüksek Risk<
Oturum Başkanı: Fadıl Akyol, Haluk Özen, Reşit Tokuç
Cerrahinin yeri
Çağ Çal
Radyoterapinin yeri
Şefik İğdem
Sistemik tedavinin yeri
Bülent Karabulut
Soru-Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Uydu Sempozyumu – Pfizer PFE İlaçları
Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım ve Sonuçları
Oturum Başkanı: Sevil Bavbek
Konuşmacılar: Yüksel Ürün, Çağatay Göğüş
14:30-15:10 Adjuvan ve kurtarma tedavileri
Oturum Başkanları: Gökhan Toktaş, Hilmi Alanyalı
RP sonrası (RT+HT+KT dahil)
Vuslat Yürüt Çaloğlu
RT sonrası
Ali Tekin
Soru-Tartşma
15:10-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Uydu Sempozyumu – Janssen
Prostat Kanseride Tedavi Sıralaması Nasıl Olmalı? – Prostat Kanserinde Tedavi Sıralaması
mKDPK’ye Üroonkoloji Bakış Açısı
Çağ Çal
mKDPK’ye Radyasyon Onkolojisi Bakış Açısı
Serdar Özkök
Prostat Kanserinde Tedavi Sıralaması Nasıl Olmalı?
Sevil Bavbek
16:30-17:30 Metastatik Hastalık
Oturum Başkanlar: Haluk Onat, Zühtü Tansuğ
Cerrahinin yeri
Levent Türkeri
Radyoterapinin yeri
Uğur Selek
Sistemik tedavinin rasyonel kullanımı
Sevil Bavbek
Soru-Tartışma
17:30-18:30 Prostat Kanserinde Görüntüleme ve Radyonüklid Tedaviler
Oturum Başkanları: Gökhan Demir, İlknur Bilkay Görken
Fonksiyonel görüntülemede yenilikler
Özgür Ömür
Lokal görüntüleme: Konvansiyonel vs PET/MR
Cem Balcı
Radyonüklid tedaviler
Onur Demirkol
18 Aralık 2016
Böbrek Tümörleri
Oturum Başkanları: İbrahim Cüreklibatır, Erdem Göker
09:00-09:20 Küçük renal kitlelerde tanı, biyopsi, izlem ve ablatif tedavi protokolleri
Yakup Kordan
09:20-09:40 Küçük renal kitlelerde minimal invaziv nefron koruyucu cerrahi tedaviler
Ender Özden
09:40-10:00 Oligometastatik hastalığa yaklaşım
Sernaz Uzunoğlu
10:00-10:30 Patolojide yenilikler
Kutsal Yörükoğlu
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 İmmunoterapi geri geldi
Ahmet Bilici
11:30-12:00 Olgu Sunumları
Oturum Başkanları: Özgür Yaycıoğlu, Fatih Ölmez
12:00-12:15 Kapanış

Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, 28 - 30 Kasım 2014

DİSİPLİNLER ARASI ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI 2014BİLİMSEL PROGRAMI

1. GÜN – 28 KASIM 2014 , CUMA

Açılış Seramonisi
13:00-15:00 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri
Moderatörler : Dr.Levent Türkeri, Dr.Çağ Çal
13:00-13:20 Mesane Kanserinde İntravezikal Tedaviler Beklentileri Karşılıyor mu?
Dr. Sümer Baltacı / Ankara Üniversitesi
13:20-14:15 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinin Olgularla Tedavisi
Moderatör: Dr.Aydın Mungan
Dr. Polat Türker, Dr. Banu Sarsık Kumbaracı, Dr. Sinan Ekici
14:15-14:30 BCG Başarısızlığı ve Yönetimi
Dr. Murat Koşan
14:30-14:40 Soru-Tartışma
14:40-15:00 Kahve Molası
15:00-16:00 İnvaziv Mesane Kanserleri I
Moderatörler: Dr.Rüçhan Uslu. Dr.Serdar Özkök
15:00-15:15 Evrelendirmede Radyolojinin Yeri Ne Olmalıdır? (MR-BT-BT-urografi)
Dr. Mustafa Seçil
15:15-15:20 Sorular
15:20-15:35 Kadın ve Erkekte Radikal Sistektomi
Dr. Güven Aslan
15:35-15:40 Sorular
15:40-15:55 İnvaziv Mesane Kanserinde Patoloji
Dr. Dilek Ertoy Baydar
15:55-16:00 Sorular
15:00-16:00 İnvaziv Mesane Kanserleri II
Moderatörler: Dr. Aziz Karaoğlu, Dr. Adil Esen
16:00-16:15 Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri
Dr. Gökhan Toktaş
16:15-16:20 Sorular
16:20-16:35 RT Uygulamaları
Dr. Deniz Yalman
16:35-16:40 Sorular
16:40-16:55 RT Sonrası Rekürrensin Tedavisi
Dr.Yaşar Bedük
16:55-17:00 Sorular
17:00-18:00 Üst Üriner Sistem Kanserleri
Moderatörler: Dr.Nil Molinas Mandel, Dr. İbrahim Cüreklibatır
17:00-17:15 Sitopatolojinin Önemi
Dr. Kutsal Yörükoğlu
17:15-17:20 Sorular
17:20-17:35 Radyolojinin Önemi
Dr. Mustafa Harman
17:35-17:40 Sorular
17:40-17:55 Cerrahi Tedavi
Dr.Ender Özden
17:55-18:00 Sorular
19:00 Açılış Kokteyli
2. GÜN – 29 KASIM 2014 , CUMARTESİ
08:00-08:45 Literatür Saati
Moderatörler: Dr.Sevil Bavbek, Dr. Sinan Sözen Üroloji Dr. Talha Müezzinoğlu Radyasyon Onkolojisi Dr. Cem Önal Tıbbi Onkoloji Dr. Sevil Bavbek
08:45-10:20 Prostat Kanserlerinde Tanı Yöntemleri Oturumu
Moderatörler : Dr. Kutsal Yörükoğlu, Dr. Ferruh Zorlu
08:45-09:05 PSA:Güncel Değerlendirme
Dr. Ferruh Zorlu
09:05-09:10 Sorular
09:10-09:30 Prostat Biyopsisi ve Radikal Prostatektomi Raporlarından Ne Anlıyoruz? Ne Bekliyoruz?
Dr. Bahar Müezzinoğlu, Kocaeli Üniversitesi
09:30-09:35 Sorular
09:35-09:55 Nükleer Tıpta Yenilikçi Yöntemler
Dr.Onur Demirkol
09:55-10:00 Sorular
10:00-10:15 Radyolojik Değerlendirme- Multiparametrik MR
Dr.Barış Türkbey/ NIH
10:15-10:20 Sorular
10:20-10:40 Kahve Molası
11:40-12:30 Organa Sınırlı Prostat Kanseri
Moderatörler: Dr.Levent Türkeri, Dr.Sedat Koca
11:40-11:55 Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem
Dr. Tarık Esen
11:55-12:00 Sorular
12:00-12:30 Karşıt görüş: Organa Sınırlı Prostat Kanserinde En İyi Tedavi Nedir?
Cerrahi
Dr. Sinan Sözen
Radyoterapi
Dr. Serdar Özkök
12:30-13:30 Yemek arası
14:30-15:15 Olgularla Lokal İleri Evre Prostat Kanserinin Tedavisi
Moderatör: Dr. Can Öbek
Ürolog Dr.Bülent Akdoğan
Radyasyon Onkologu Dr.İlknur Bilkay Görken
Medikal Onkolog Dr.Bülent Karabulut
15:15-16:10 VİDEO OTURUMU:PROSTAT KANSERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE TEMEL PRENSİPLER
Moderatör: Dr.Yaşar Bedük, Dr. Hilmi Alanyalı
15:15-15:25 Açık Cerrahi
Dr.Sümer Baltacı
15:25-15:35 Robotik Cerrahi
Dr.Levent Türkeri
15:35-15:40 Sorular
15:40-16:00 Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken – Geç?
Dr. Şefik İğdem
16:00-16:10 Sorular
16:10-16:30 Kahve Molası
16:30-17:40 METASTATİK HASTALIKTA TEDAVİ YÖNETİMİ OTURUMU
17:20-17:35 Kemiğe Yönelik Tedaviler (ZA, RANK inh., Alfaradin)
Dr. İlhan Öztop
17:35-17:40 Sorular
17:40-18:40 METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE YANIT BEKLEYEN SORULAR
Moderatör: Dr.Sümer Baltacı, Dr.Ahmet Özet
17:40-17:55 Optimal İlaç Sıralaması Nasıl Olmalıdır?
Dr.Çağ Çal / İzmir Ekonomi Üniversitesi
17:55-18:00 Sorular
18:00-18:15 Kastrasyon Masum Bir Tedavi midir?
Dr. Kamil Çam
18:15-18:20 Sorular
18:20-18:35 Farmakoekonomi
Dr.Zafer Güney
18:35-18: 40 Sorular
3. GÜN – 30 KASIM 2014 , PAZAR
08:10-08:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Yavuz Selim Süral / İzmir Ekonomi Üniversitesi
08:30-09:30 RCC’de CERRAHİ TEDAVİ PRENSİPLERİ:KİME HANGİ YÖNTEM?
Moderatörler: Dr. Uğur Altuğ Dr. Ceyhun Özyurt
08:30-08:45 Minimal İnvaziv Tedavi Yöntemleri
Dr. Özgür Yaycıoğlu
08:45-08:50 Sorular
08:50-09:05 Nefron Koruyucu Cerrahi
Dr.Cenk Yücel Bilen
09:05-09:10 Sorular
09:10-09:25 Radikal Cerrahi
Dr. Haluk Akpınar
09:25-09:30 Sorular
09:30-10:30 mRCC TEDAVİSİNDE OLGULAR EŞLİĞİNDE TARTIŞMA
Olgu Sunumlar : Dr. Süleyman Ataus
Tıbbi Onkolog Dr. Nil Molinas Mandel
Ürolog Dr. Adnan Şimşir
Sitoredüktif Cerrahi
Dr. İbrahim Cüreklibatır
Metastazektomi
Dr. Faruk Özcan
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:30 OLGULAR EŞLİĞİNDE TESTİS TÜMÖRLERİ
Olgu Sunumlar: Dr. Müge Akmansu
Ürolog Dr. Barış Kuzgunbay
Radyasyon Onkologu Dr. Fulya Ağaoğlu
Tıbbi Onkolog Dr. Mustafa Erman
12:30-12:45 Kapanış

 Eskişehir Toplantısı, Mayıs 2009

Her Boyutu ile Üroloji Eskişehir Toplantı Sunumları
09.30-09.50 Prostat Kanseri Tarama ve PSA

  Dr. Cemil Uygur
09.50-10.10 AÇIK RETROPUBİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ

  Dr. Cavit Can
09.50-10.10 Olgu 1

  HALUK OZEN
10.10-10.20 Olgu 2

  HALUK OZEN
10.20-10.30 NEDEN LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ(LRP)?

  Doç.Dr.Saadettin Eskiçorapçı
10.30-10.40 Olgu 3

  HALUK OZEN
10.40-10.50 Lokalize Prostat Kanserinde Kriyoterapi

  Dr. Sinan SÖZEN
10.45-11.00 (İleri Evre) Prostat Kanserinde HORMONAL TEDAVİ

  Dr. Kamil ÇAM
11.00-11.20 HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ

  Dr. Mustafa KAPLAN
11.20-12.00 Prostat Kanseri Olgu Sunusu

  • Dr. Çağatay Göğüş
  • Dr. Bülent Günlüsoy
  • Dr. Hakan Gemalmaz
  • Dr. Emre Tüzel
  • Dr. Şeref Başal
11.40-12.00 KILAVUZLAR NE DİYOR ?

  Dr. Şeref Başal
13.00-13.20 POSTPROSTATEKTOMİ İNKONTİNANS ERKEK SLİNGİ

  Prof. Dr. Ali ERGEN
13.20-13.40 Prostatektomi Sonrası İdrar Kaçırmada Yapay Üriner Sfinkter

  Dr. Nihat Arıkan
13.40-14.00 Radikal Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinans – Minimal İnvazif Girişimler

  Dr. İlker Şen
14.15-14.35 İNMEMİŞ TESTİS; Neler Değişiyor ?

  DR. TARKAN SOYGÜR
14.35-14.45 ÇOCUKLARDA TEK TARAFLI ANTENATAL HİDRONEFROZ

  Dr. Nihat ULUOCAK
14.35-15.35 Hidronefroz, Vezikoüreteral Reflü, İşeme Disfonksiyonu

  ŞABAN SARIKAYA
14.45-15.10 HANGİ REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM?

  Dr. Kaya Horasanlı
15.10-15.35 Çocuklarda işeme disfonksiyonu: genel bir bakış

  Dr. H. Serkan DOĞAN
15.45-16.00 Ejakülasyon Fizyolojisi ve Prematür Ejakülasyon Fizyopatolojisi

  Dr. Aydın YENİLMEZ
16.00-16.15 Prematür Ejakülasyon Klinik ve Tanı

  Dr. Levent Peşkircioğlu
16.15-16.30 Prematür Ejakülasyonda Tedavi

  Dr. Atilla Arıdoğan
16.30-17.15 OLGU TARTIŞMALARI

  • Prof.Dr. Güner K. ÖZGÜR

Prof. Dr. Hamdi ÖZKARA

   • Prof. Dr. Bülent ALICI (İstanbul)
   • Prof. Dr. Tahir TURAN (Denizli)
   • Uz. Dr. Haluk KULAKSIZOĞLU (Konya)

Antakya Toplantısı, 8 Mart 2008

Mesane Böbrek Tümörleri Toplantısı Sunumları – 8 Mart 2008, Antakya
09:00-09:20 PATOLOG GÖZÜYLE BÖBREK TÜMÖRLERİ

  Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU
09:20-10:10 Açık Radikal Nefrektomi Açık Parsiyel Nefrektomi

 

  Dr. Bülent Soyupak
10:10-10:30 Renal hücreli karsinomda hedefe yönelik tedavi mekanizmaları Targeted Therapy

 

  Dr. Haluk Özen
11:00-11:20 Böbrek Kanserinde Prognostik Sınıflamalar

  Dr. Özgür Yaycıoğlu
11:20-11:40 ORTA-YÜKSEK RİSKLİ METASTATİK BÖBREK KANSERLERİNDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ

  Prof. Dr. Levent Türkeri
13:10-13:40 Radikal Sistektomi – Kasa İnvazif Mesane Tümörünün Tedavisinde

  Dr. Çağ Çal

MESANE KANSERİNDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ

  Fadıl Akyol
13:40-14:10 SİSTEKTOMİ SONRASI İNKONTİNAN DİVERSİYONLAR

  Prof. Dr. N. Aydın Mungan, Ph.D.

Sistektomi Sonrası İdeal Diversiyon Tekniği: Kontinan Diversiyonlar

  Dr. Kadir Türkölmez
14:10-14:30 İNVAZİF MESANE TÜMÖRÜNDE KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR

  Doç. Dr. Murat BOZLU
14:45-16:10 Renal Hücreli Ca Klinik olgular

  Prof.Dr.Atıf Akdaş

Olgu

  Yaşar Bedük

Yaşam Kalitesi

Yaşam Kalitesi -1

Yaşam Kalitesi -2 Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Üroonkoloji Derneği-Güz Dönemi YK Alt Grup Bilimsel Toplantısı, 26-28 Kasım 2004, Ankara

Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi Dr. Hakan Gemalmaz, ADÜTF Üroloji AD.

Sistektomi sonrası yaşam kalitesi Dr. Gökhan Toktaş

Benign Prostat Hiperlazisi ve Yaşam Kalitesi Dr. H. Kamil ÇAM Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Böbrek ve Testis Tümörlerinde Yaşam Kalitesi Dr. Cenk Yücel Bilen

EORTC QLQ C-30 Dr. Ferruh Zorlu

Kısa From-36 (SF-36) Dr. Talha Müezzinoğlu

Ölçek / Modül GELİŞTİRME Dr. Talha Müezzinoğlu


Cancer Epidemiology in the Turkish World

Cancer Epidemiology in the Turkish World : Past, Present and Future Malcolm A Moore Head UICC-ARO, Chief Editor APJCP, Coordinator Asian Pacific Organization for Cancer Prevention and Control Dokümana ulaşmak için tıklayınız.

Scientific English

Scientific English A Skeleton Approach Background Philosophical Considerations a) What is the aim? b) What is research? c) What are our tools? d) What are the building blocks?

Kongreler

14. Üroonkoloji Kongresi Sunumları 06 - 10 Kasım 2019

06 – 10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen 14. Üroonkoloji Kongresi, kamera görüntüleri ve sunumları webcast düzenine getirilerek kullanımınıza sunulmuştur.

Aşağıdaki linki tıklayarak kongremiz sunumlarına ulaşabilirsiniz.

 

https://www.kongretv.net/uroonkoloji2019-webcast


13. Üroonkoloji Kongresi Sunumları 08 - 12 Kasım 2017

08 – 12 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen 13. Üroonkoloji Kongresi, kamera görüntüleri ve sunumları webcast düzenine getirilerek kullanımınıza sunulmuştur.

Aşağıdaki linki tıklayarak kongremiz sunumlarına ulaşabilirsiniz.

http://uroonkoloji13.naklenkongre.com/


12. Üroonkoloji Kongresi Sunumları 18 - 22 Kasım 2015

18 – 22 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen 12. Üroonkoloji Kongresi, kamera görüntüleri ve sunumları webcast düzenine getirilerek kullanımıza sunulmuştur.

Aşağıdaki linki tıklayarak kongremiz sunumlarına ulaşabilirsiniz.

http://uroonkoloji12.naklenkongre.com/


11. Üroonkoloji Kongresi Sunumları, 06 - 10 Kasım 2013

6 – 10 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 11. Üroonkoloji Kongresi, kamera görüntüleri ve sunumları webcast düzenine getirilerek kullanımıza sunulmuştur.

Aşağıdaki linki tıklayarak kongremiz sunumlarına ulaşabilirsiniz.

http://uroonkoloji11.naklenkongre.com


10. Üroonkoloji Kongresi Sunumları, 26 - 30 Ekim 2011

26 – 30 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 10. Üroonkoloji Kongresi, kamera görüntüleri ve sunumları webcast düzenine getirilerek kullanımıza sunulmuştur.

Aşağıdaki linki tıklayarak kongremiz sunumlarına ulaşabilirsiniz.

http://uroonkoloji10.naklenkongre.com


9. Üroonkoloji Kongresi Sunumları, 4 – 8 Kasım 2009

4 – 8 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 9. Üroonkoloji Kongresi sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.