Üropatoloji Çalışma Grubu –  Devam Eden Çalışmalar

TUO-UP-14-01 - Mesane Karsinomunda Neoadjuvan Tedaviden Fayda Görebilecek Grubun Histomorfolojik Parametrelerle Tespiti
Çalışma Kısa Kodu: TUO-UP-14-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

 

Çalışmanın Uzun Adı:

Mesane Karsinomunda Neoadjuvan Tedaviden Fayda Görebilecek Grubun Histomorfolojik Parametrelerle Tespiti

Çalışma Grubu:

Üropatoloji Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

 

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

 

Hasta Alım Kriterleri:

 

Hasta Dışlama Kriterleri:

 

Çalışmanın Durumu:

 Hasta alımı için mesane çalışma grubunun müsadesi bekleniyor.

Hedeflenen Hasta Sayısı:

 

Başlangıç Tarihi:

Mesane veri tabanının oluşturulması ve veri girişinden itibaren

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

 Veri girişlerinden yaklaşık 18 ay sonra

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışmanın Tipi:

 

Çalışma Dizaynı:

 

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

 

Veri Girişi:

 

Çalışma Metni

 

Etik Kurul Bilgileri:

Başvuru Yeri:

Tarihi:

Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

TUO-UP-14-01

Sponsor Bilgileri:

 

 

TUO-UP-14-02 - Mikropapiller karsinomlarda CD24, CD47 ve c-erb2 ekspresyonunun önemi
Çalışma Kısa Kodu: TUO-UP-14-02

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

 

Dr Kemal Behzatoğlu – Sorumlu Sraştırmacı

Dr Kutsal Yörükoğlu

Dr Hale Demir

Dr Nebil bal

Dr Uğur Yücetaş

Çalışmanın Uzun Adı:

Mesane Mikropapiller Karsinomlarında İmmünohistokimyasal Olarak CD24, CD47 ve C-erb 2 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi

Çalışma Grubu:

Üropatoloji Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

 Mesane TUR materyalinde mikropapiller karsinom (MPK) tanısı almış olgularda, MPK nın agrevisitesinde etkili olabilecek immunhistokimyasal belirteçlerden CD24, CD47 ve c-erb 2 ekspresyonunun değerlendirilmesi.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

Mesane TUR materyalinde mikropapiller karsinom tanısı almış olgular 

Hasta Alım Kriterleri:

 Yeterli klinik ve parafin blok elde edilebilecek olgular

Hasta Dışlama Kriterleri:

 Yetersiz klinik ve patalojik inceleme için uygun olmayan olgular

Çalışmanın Durumu:

Hasta Alımı Durdu.

Hedeflenen Hasta Sayısı:

 66

Başlangıç Tarihi:

Nisan 2014

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

Aralık 2015

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışmanın Tipi:

 Retrospektif

Çalışma Dizaynı:

 

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

 

Veri Girişi:

 

Çalışma Metni

 

Etik Kurul Bilgileri:

Başvuru Yeri:

Tarihi:

Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

TUO-UP-14-02

Sponsor Bilgileri:

 Üroonkoloji Derneği