Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu – Devam Eden Çalışmalar

TUD-QoL-14-01 - Radikal Sistektomi ve İleal Loop Yapılan Hastalarda Postoperatif Erken Mobilizasyonun Yaşam Kalitesine Etkisi

 

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUD-QoL-14-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Hemşire Sevgi Vermişli : Proje Yöneticisi
Yaşam kalitesi alt çalışma grubu

Çalışmanın Uzun Adı:

Radikal sistektomi ve ileal loop yapılan hastalarda postoperatif erken mobilizasyonun  yaşam kalitesine etkisi

Çalışma Grubu:

Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

Girişim ve kontrol grubuna;

 • Ameliyattan 1 gün önce kişisel bilgi formu, Sf 36 yaşam kalitesi ölçeği, ve HAD uygulanacaktır.
 • Ameliyattan 1 ay ve 3 ay sonra kontrole gelindiğinde Sf 36 yaşam kalitesi, HAD ölçeği uygulanacaktır.
 • Komplikasyonlar takip edilecek.

 

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

 • Radikal sistektomi açık orta hat medial kesi ile yapılacak
 •  Diversiyon olarak ileal loop olacak ve lenf nodu diseksiyonu standart olacak
 • Yaş 50-75 arası
 • Pre-op barsak temizliği standart ve kısa hazırlık

 

Hasta Alım Kriterleri:

 • Radikal sistektomi ve ileal loop yapılmak amacıyla yatışı yapılan hastalar
 • Okur-yazar olmak
 • Çalışmaya istekli katılmak
 • İletişime ve işbirliğine açık olmak
 • Mental yetersizliği bulunmamak
 • Psikiyatrik hastalığı bulunmamak
 • Görme, işitme gibi duyusal kayıpları olmamak
 • Mobilizasyona engel fiziksel yetersizliği bulunmamak
 • Operasyon öncesi de  mobilize olabilmek
 • Pre-op barsak temizliği standart ve kısa hazırlık
 • 50-75 yaş arası

Hasta Dışlama Kriterleri:

 • Post-op erken mobilizasyona engel olacak komorbitesi olmak
 • Yaş aralığı 50-75 yaş dışında olanlar
 • İleal loop dışı diversiyon
 • Nörolojik-ortopedik hastalık veya travması olan (mobilize olamayan)
 • Okur-yazar olmama
 • Major psikiyatrik hastalık

Çalışma Bitiş Tarihi:

 • Hasta alımına açılacak

Hedeflenen Hasta Sayısı:

20 örneklem, 20 kontrol

Başlangıç Tarihi:

30.11.2014

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

30.11.2016

Veri Tabanları:

LOKAL SPSS 15.0

Kontrol Aralıkları:

 Pre-op, Post op 1. gün, Post-op 1. Ay, Post-op 3. ay

Klinik Çalışmanın Tipi:

Girişimsel

Çalışma Dizaynı:

 Randomize Kontrollü

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

 1. Kişisel bilgi formu
 2. HAD Ölçeği
 3. SF 36 yaşam kalitesi ölçeği kullanılacaktır

Veri Girişi:

 

Çalışma Metni:

 

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30.10.2014

2

NCT/EudraCt No:

 TUD-QoL-14-01 

Sponsor Bilgileri:

 

 

TUD-QoL-15-01 - Mesane Kanserinde RE-TUR Yapılan Hastalarda Yaşam Kalitesi?

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUD-QoL-15-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Dr.İlker Çelen : Proje Yöneticisi
Yaşam kalitesi alt çalışma grubu

Çalışmanın Uzun Adı:

Mesane Kanserinde RE-TUR Yapılan Hastalarda Yaşam Kalitesi?

Çalışma Grubu:

Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

Mesane Ca nedeniyle ilk defa TUR yapılacak olan hastalara TUR öncesi ve patoloji öncesi ölçekler doldurulacak. Ardından Re-TUR gerekecek ve gerekmeyecek tüm hastalara sırayla intrakaviter tedavi öncesi, 3. Ay, 6.ay, 9.ay,12.ay sistoskopi zamanlarında ölçekler doldurtulacak.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

 • İlk defa TUR yapılacak olan mesane tm hastaları

Hasta Alım Kriterleri:

 • İlk tanı
 • Aynı merkezde RE-TUR
 • İkincil kanser olmaması
 • Psikiatrik hastalık olmaması
 • Kontrolsüz sistemik hastalığı olmaması

Hasta Dışlama Kriterleri:

Dahil edilme kriterlerine uymayan hastalar

Çalışmanın Durumu:

 • Hasta alımına açıldı

Hedeflenen Hasta Sayısı:

100

Başlangıç Tarihi:

01/03/2015

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

01/03/2017

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 3 ayda bir

Klinik Çalışmanın Tipi:

Pospektif

Çalışma Dizaynı:

 

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

  1. EORTC QLQ-C30 Mesane Modülü
  2. SF-36
  3. HAD skalası
  4. Demografik veriler

Veri Girişi:

Veri giriş linki mail ile üyelere duyurulacak

Çalışma Metni:

 

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

 TUD-QoL-15-01

Sponsor Bilgileri:

 

 

TUD-QoL-15-02 - Evre 1 Testis Tm Tedavi Alternatiflerinin Yaşam Kalitesine Etkisi Çalışması

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUD-QoL-15-02

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Dr. Sinharib Çitgez – Proje Yöneticisi
Dr. Sinharib Çitgez, Dr.Kamil Çam – Türkçe Validasyon

Çalışmanın Uzun Adı:

Evre 1 Testis Tm Tedavi alternatiflerinin yaşam kalitesine etkisi çalışması

Çalışma Grubu:

Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

Testis tm nedeniyle orşiektomi yapılan hastalara orşiektomi sonrası ve patoloji raporu öncesi doldurulacak olan formlar patoloji sonrasında evre 1 olan ve izlem yapılacak olan hastalara 3. Ay, kemoterapi alan gruba KT sonrası 1.ay, radyoterapi ve RPLND yapılan hastalara da yine 1.ay, ve 3 tedavi kolundaki her hastaya 3,6,12.aylarda tekrar formlar doldurtulacak

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

Evre 1 testis tümörlü hastalar

Hasta Alım Kriterleri:

18-50 yaş arası primer tümör olan evre 1 testis tümörlü hastalar

Hasta Dışlama Kriterleri:

Nörolojik hastalık veya travma, major psikiyatrik hastalık olanlar.

Çalışmanın Durumu:

 • Türkçe validasyon (EORTC-TC26 için gerekli izinler alındı) çalışması devam ediyor

Hedeflenen Hasta Sayısı:

 

Başlangıç Tarihi:

 

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

 

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 1.ay, 3.,6.,12.aylar

Klinik Çalışmanın Tipi:

Prospektif klinik

Çalışma Dizaynı:

 

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

SF-36, EORTC QLQ-C30, TC26

Veri Girişi:

Veri giriş linki mail ile üyelere duyurulacak

Çalışma Metni:

 

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

 TUD-QoL-15-02

Sponsor Bilgileri:

 

 

PSA 2,5-10 ng/ml Arası Hastalarda fPSA’nın Prostat Kanseri Tanısında Maliyet Etkililiği

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUD-QoL-14-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Dr.İlker Çelen : Proje Yöneticisi
Yaşam kalitesi alt çalışma grubu

Çalışmanın Uzun Adı:

PSA 2,5-10 ng/ml Arası Hastalarda fPSA’nın Prostat Kanseri Tanısında Maliyet Etkililiği

Çalışma Grubu:

Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

 • PSA 2,5-4 ng/ml arası
 • PSA 4-10 ng/ml arası

İlk defa Trus-pbx yapılmış tüm hastaların retrospektif biyopsi sonuçları ve PSA, fPSA değerleri değerlendirilecek ve prostat kanseri tanısı için fPSA’nın maliyet analizi yapılacak

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

 • İlk defa prostat biyopsisi yapılmış PSA 2,5-10 arası tüm hastalar

Hasta Alım Kriterleri:

 • PSA 2,5-4 ng/ml arası
 • PSA 4-10 ng/ml arası
 • İlk defa Trus-pbx yapılmış ve en az 10 kadran

Hasta Dışlama Kriterleri:

 

Çalışmanın Durumu:

 • Hasta alımı için hazırlık yapılıyor

Hedeflenen Hasta Sayısı:

5000

Başlangıç Tarihi:

 

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

 

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışmanın Tipi:

Retrospektif

Çalışma Dizaynı:

 

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

 

Veri Girişi:

 

Çalışma Metni:

 

Etik Kurul Bilgileri

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

 

Sponsor Bilgileri: (Varsa)